Wesołych Świąt
Doskonalenie
W ramach doskonalenia systemów oferujemy Państwu usługi, mające na celu:
  • weryfikację istniejącego systemu,
  • przegląd procesów,
  • szkolenia oraz przegląd dokumentacji.
Cały proces jest realizowany w oparciu o wdrożenie systemu e-QSM, co znacząco wpływa na koszty (jednoczesne wdrożenie systemu informatycznego i przegląd systemu zarządzania). Umożliwia to także lepszą integrację SZJ z wieloma elementami organizacji (np. innymi systemami).
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż takie połączenie działań daje dodatkowo uproszczenie wielu procesów, a wdrożenie obiegu dokumentów nawet w niewielkim zakresie upraszcza także strukturę dokumentacji.
Sam proces doskonalenia może także stanowić wartość dodaną m.in. do realizacji wdrożenia systemu bezpieczeństwa informacji ISO27001.