Wesołych Świąt
Inspektor Ochrony Danych do wynajęcia

Ochrona Danych Osobowych, to wraz z obszarem PBI jeden z głównych kierunków naszych działań. W ramach współpracy oferujemy nie tylko doradztwo w tym zakresie ale także wspólne sprawowanie nadzoru nad obszarem ODO. W ramach pełnej obsługi oferujemy m.in.: 

  1. Pełnienie obowiązków IOD
  2. Pomoc w opracowaniu i nadzorowaniu dokumentacji ODO
  3. Szkolenia dla pracowników
  4. Narzędzia informatyczne wpierające działania tak Administratora Danych, jak i Inspektora. Należą do nich: 
    • system e-QSM do nadzoru dokumentów wyposażony w e-rejestry w tym Rejestr Kategorii Przetwarzania, Rejestr Upoważnień oraz narzędzia do mapowania procesów itd.
    • dodatkowe moduły takie jak: Rejestr czynności, Ocena ryzyka, które pozwalają na bieżąco prezentować dane zgromadzone w mapie procesów oraz e-rejestrach.