Wesołych Świąt

USŁUGI

arrow
Inspektor Ochrony Danych do wynajęcia

Ochrona Danych Osobowych, to wraz z obszarem PBI jeden z głównych kierunków naszych działań. W ramach współpracy oferujemy nie tylko doradztwo w tym zakresie ale także wspólne sprawowanie nadzoru nad obszarem ODO. W ramach pełnej obsługi oferujemy m.in.:  Pełnienie obowiązków IOD Pomoc w opracowaniu i nadzorowaniu dokumentacji ODO Szkolenia dla pracowników Narzędzia informatyczne wpierające działania tak Administratora Danych, jak i Inspektora. Należą do nich:  system e-QSM do nadzoru dokumentów wyposażony w e-rejestry w tym Rejestr Kategorii Przetwarzania, Rejestr Upoważnień oraz narzędzia do mapowania procesów itd. dodatkowe moduły takie jak: Rejestr czynności, Ocena ryzyka, które pozwalają na bieżąco prezentować dane zgromadzone w mapie procesów oraz e-rejestrach.

arrow
Szkolenia

Organizujemy szkolenia i warsztaty z zakresu: zarządzanie przedsiębiorstwem, wdrażanie systemów informatycznych - zarządzanie poprzez IT, system zarządzania jakością ISO9001, system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO27001, zasady mapowania i analiza procesów ochrona Danych Osobowych

arrow
Systemy zarządzania jakością ISO9001 oraz bezpieczeństwem informacji ISO27001

Żródłem wiedzy, wykorzystywanej przy budowie systemu e-QSM - DFC są wdrożenia systemów zarządzania. Swoje doświadczenie w tym zakresie wykorzystujemy zarówno do projektowania i rozwoju oferowanego rozwiązania informatycznego, jak również w ramach wdrażania, doskonalenia i nadzorowania systemów zarządzania u naszych Klientów. Naszym Klientom oferujemy nie tylko fachową pomoc na etapie wdrożenia - opracowywana przez nas dokumentacja, może być dostarczona wraz z systemem e-QSM, co w znacznej mierze ułatwia Pełnomocnikowi prowadzenie dalszego nadzoru nad dokumentacją i zapisami jakości. W skład zespołu, który współpracuje z Klientami wchodzą konsultanci, posiadający nie tylko wiedzę ale przede wszystkim praktykę.

arrow
Doskonalenie

W ramach doskonalenia systemów oferujemy Państwu usługi, mające na celu: weryfikację istniejącego systemu, przegląd procesów, szkolenia oraz przegląd dokumentacji. Cały proces jest realizowany w oparciu o wdrożenie systemu e-QSM, co znacząco wpływa na koszty (jednoczesne wdrożenie systemu informatycznego i przegląd systemu zarządzania). Umożliwia to także lepszą integrację SZJ z wieloma elementami organizacji (np. innymi systemami). Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż takie połączenie działań daje dodatkowo uproszczenie wielu procesów, a wdrożenie obiegu dokumentów nawet w niewielkim zakresie upraszcza także strukturę dokumentacji. Sam proces doskonalenia może także stanowić wartość dodaną m.in. do realizacji wdrożenia systemu bezpieczeństwa informacji ISO27001.

arrow
Wdrożenia zintegrowane

Dzięki już wieloletniemu doświadczeniu w realizacji projektów oraz dzięki współpracy z Partnerami oferujemy wdrożenia zintegrowane, obejmujące zarówno: W ramach projektów informatycznych: system nadzoru dokumentacji zgodnie z wymaganiami norm ISO, system obiegu dokumentów (workflow) oraz mapowanie procesów integrację naszych rozwiązań z innymi aplikacjami i systemami W ramach projektów doradczych oferujemy wdrożenia w połączeniu przede wszystkim systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji oraz środowiskiem.