Wesołych Świąt

Mapowanie procesów biznesowych

Oferowane przez nas narzędzie informatyczne e-QSM to nowoczesne, intranetowe rozwiązanie, które jest fundamentem całego szeregu działań związanych z komunikacją wewnętrzną oraz gromadzeniem i udostępnianiem informacji tak statycznych jak i dynamicznych. System pozwala między innymi: modelować funkcjonalną strukturę organizacyjną, modelować procesy, tworzyć rejestry czynności, oceniać ryzyko dla czynności oraz procesów, tworzyć obiegi dokumentów i archiwizować dane. Ważną funkcją tego narzędzia jest mapowanie procesów biznesowych.

Czym są mapy procesów i do czego są potrzebne?

Mapa procesów to graficzne przedstawienie procesu bądź zespołu procesów wraz z ich wzajemnymi powiązaniami. Taki obraz pozwala uświadomić sobie, w jaki sposób różne procesy są ze sobą związane, gdzie dany proces się zaczyna, gdzie kończy, jakie są dane wejściowe/wyjściowe itd. Mapa procesu obrazuje przepływ pracy w organizacji. Największy nacisk położony jest na procesy kluczowe.

Korzystając z systemu e-QSM, można zbudować funkcjonalną strukturę organizacyjną, w której będą ściśle określone stanowiska w poszczególnych działach. Dzięki graficznemu edytorowi projektowana jest mapa procesów, w której stanowiska przypisywane są do konkretnych czynności. Taka mapa umożliwia też określenie potrzebnych zasobów oraz czasu do realizacji konkretnych zadań. System e-QSM automatycznie na podstawie map procesów tworzy wymagany prawem Rejestr Czynności. Dzięki temu wszystkie prezentowane w nim dane są zgodne i spójne. W systemie, mapa procesów biznesowych powiązana jest ze strukturą organizacyjną, strukturą dokumentów oraz rejestrem danych. Dzięki takiemu połączeniu jest to niezastąpione narzędzie wspierające pracę Inspektorów Ochrony Danych i Administratora Danych.