Wesołych Świąt

PRODUKT

arrow
Narzędzia dla administratora danych i inspektora ochrony danych

Aby móc skutecznie orientować się w obszarze Ochrony Danych Osobowych, warto zastanowić się nad wsparciem tak dla samego Administratora Danych, jak i Inspektora (IOD) w postaci narzędzi, które w prosty sposób usprawnią działania. Dlatego też jako firma zajmująca się zarówno doradztwem w tym zakresie, jak i produkcją oprogramowania przygotowaliśmy odpowiedni zestaw narzędzi, stanowiących uzupełnienie systemu e-QSM, w których skład wchodzą: Mapa procesów z możliwością zaprezentowania schematów blokowych, uzupełnianych o niezbędne do dalszego wykorzystania właściwości Rejestr Czynności, który w sposób automatyczny, korzystając z danych zawartych w mapie procesów odtworzy nam kompletną informację o tym, gdzie przez kogo i jakie dane są przetwarzane oraz w jakich systemach informatycznych, zgodnie z wymogami definiowanymi przez UODO Ocena Ryzyka, czyli moduł, który na podstawie danych zawartych w procesach wskaże nam rozkład przypisanego ryzyka w poszczególnych czynnościach. Rejestry danych, obejmujące Rejestr Kategorii Przetwarzania, Rejestr Stref Przetwarzania, Rejestr Ryzyk i Zagrożeń, a także Rejestry Oprogramowania i Sprzętu wykorzystywanego w procesie przetwarzania danych osobowych Rejestr Incydentów wraz z oceną ryzyka wpływającą na konieczność rejestracji zdarzenia w UODO Rejestr Upoważnień generujący stosowne dokumenty w oparciu o mapę procesów i powiązane z nią rejestry Kategorii Danych oraz Oprogramowania

arrow
System DFC5.0 - workflow prostszy niż myślisz

Budowanie e-formularzy z użyciem typowych narzędzi programistycznych bywa kosztowne, czasochłonne i wymaga dużej wiedzy, dlatego stworzyliśmy narzędzie, dzięki któremu każdy może samodzielnie zbudować własne obiegi dokumentów i uruchomić je w sieci. System DFC 5.0 to narzędzie dostępne online, które pozwala na projektowanie i budowanie obiegów dokumentów w oparciu o kilka naprawdę prostych zasad. System DFC samodzielnie buduje tabele w bazie danych, indywidualnie dla każdego opracowanego e-formularza. Po zmianie e-formularza, system samodzielnie wprowadzi odpowiednie zmiany w strukturach tabel. Dzięki przechowywaniu informacji w bazie danych mamy do nich stały i szybki dostęp (zapisy archiwalne). Cała zawartość baz danych (rejestrów e-formularzy) dostępna jest poprzez moduł WorkFlowInfo, który nie tylko pozwala na wgląd do poszczególnych rejestrów ale jest też narzędziem do zarządzania ich zawartością. Raz wprowadzone dane w obiegach e-formularzy można wykorzystywać w wielu elementach systemu ale także dzięki modułowi Import/Eksport można nimi dysponować poza nim. Więcej na temat systemu DFC5.0

arrow
Platforma e-QSM - intranet dla każdego

System e-QSM bierze swój początek w aplikacji „e-QSM – Elektroniczna Księga Jakości” i od 20 lat z powodzeniem spełnia swoją rolę jako wewnętrzny system zarządzania dokumentacją i jej obiegiem. Przez cały okres istnienia doczekał się on wielu zmian – kolejna, szósta już edycja systemu to całkiem inna technologia, lepsza ergonomia pracy, uwzględniająca wiele uwag zgłaszanych przez Użytkowników. Niezmienne natomiast są od samego początku założenia towarzyszące budowie systemu. Biorą one swoje źródło w prawie i praktyce, gdyż cały praktycznie system tworzony jest przez konsultantów, pełniących jednocześnie rolę audytorów, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, a od paru lat także Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i to ich wiedza i doświadczenie mają istotny wpływ na kształt systemu i jego poszczególnych elementów. Istotną rolę w projektowaniu mają też nasi Klienci, których uwagi zawsze są brane pod uwagę, jako wytyczne kierunków rozwoju. Połączone systemy e-QSM i DFC dzięki zastosowanym rozwiązaniom stanowią podstawę dla całego szeregu działań związanych z komunikacją wewnętrzną oraz gromadzeniem i udostępnianiem informacji o charakterze zarówno statycznym jak i dynamicznym, w ramach wewnętrznej sieci informacyjnej. System e-QSM to przede wszystkim narzędzie do zarządzania wewnętrzna dokumentacją, w skład której wchodzą Regulaminy, Procedury, Instrukcje itp. To doskonałe miejsce do udostępniania wzorców umów, szablonów ofert oraz wielu innych niezbędnych w codziennej pracy dokumentów. Informacje statyczne, jako elementy o trwałym charakterze, udostępniane są pracownikom jako informacja lub wzorzec dalszego postępowania. W tej części można wyróżnić: Strukturę Firmy, Strukturę Dokumentów oraz same dokumenty. Wszystko to, powiązane jest ze sobą w taki sposób aby umożliwić jak najprostsze przeszukiwanie zasobów, dając możliwie najszybszy dostęp do informacji.