Wesołych Świąt
Narzędzia dla administratora danych i inspektora ochrony danych

Aby móc skutecznie orientować się w obszarze Ochrony Danych Osobowych, warto zastanowić się nad wsparciem tak dla samego Administratora Danych, jak i Inspektora (IOD) w postaci narzędzi, które w prosty sposób usprawnią działania.

Dlatego też jako firma zajmująca się zarówno doradztwem w tym zakresie, jak i produkcją oprogramowania przygotowaliśmy odpowiedni zestaw narzędzi, stanowiących uzupełnienie systemu e-QSM, w których skład wchodzą:

  • Mapa procesów z możliwością zaprezentowania schematów blokowych, uzupełnianych o niezbędne do dalszego wykorzystania właściwości
  • Rejestr Czynności, który w sposób automatyczny, korzystając z danych zawartych w mapie procesów odtworzy nam kompletną informację o tym, gdzie przez kogo i jakie dane są przetwarzane oraz w jakich systemach informatycznych, zgodnie z wymogami definiowanymi przez UODO
  • Ocena Ryzyka, czyli moduł, który na podstawie danych zawartych w procesach wskaże nam rozkład przypisanego ryzyka w poszczególnych czynnościach.
  • Rejestry danych, obejmujące Rejestr Kategorii Przetwarzania, Rejestr Stref Przetwarzania, Rejestr Ryzyk i Zagrożeń, a także Rejestry Oprogramowania i Sprzętu wykorzystywanego w procesie przetwarzania danych osobowych
  • Rejestr Incydentów wraz z oceną ryzyka wpływającą na konieczność rejestracji zdarzenia w UODO
  • Rejestr Upoważnień generujący stosowne dokumenty w oparciu o mapę procesów i powiązane z nią rejestry Kategorii Danych oraz Oprogramowania