Wesołych Świąt
Platforma e-QSM - intranet dla każdego

System e-QSM bierze swój początek w aplikacji „e-QSM – Elektroniczna Księga Jakości” i od 20 lat z powodzeniem spełnia swoją rolę jako wewnętrzny system zarządzania dokumentacją i jej obiegiem.

Przez cały okres istnienia doczekał się on wielu zmian – kolejna, szósta już edycja systemu to całkiem inna technologia, lepsza ergonomia pracy, uwzględniająca wiele uwag zgłaszanych przez Użytkowników.

Niezmienne natomiast są od samego początku założenia towarzyszące budowie systemu. Biorą one swoje źródło w prawie i praktyce, gdyż cały praktycznie system tworzony jest przez konsultantów, pełniących jednocześnie rolę audytorów, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, a od paru lat także Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i to ich wiedza i doświadczenie mają istotny wpływ na kształt systemu i jego poszczególnych elementów. Istotną rolę w projektowaniu mają też nasi Klienci, których uwagi zawsze są brane pod uwagę, jako wytyczne kierunków rozwoju.

Połączone systemy e-QSM i DFC dzięki zastosowanym rozwiązaniom stanowią podstawę dla całego szeregu działań związanych z komunikacją wewnętrzną oraz gromadzeniem i udostępnianiem informacji o charakterze zarówno statycznym jak i dynamicznym, w ramach wewnętrznej sieci informacyjnej.

System e-QSM to przede wszystkim narzędzie do zarządzania wewnętrzna dokumentacją, w skład której wchodzą Regulaminy, Procedury, Instrukcje itp. To doskonałe miejsce do udostępniania wzorców umów, szablonów ofert oraz wielu innych niezbędnych w codziennej pracy dokumentów.

Informacje statyczne, jako elementy o trwałym charakterze, udostępniane są pracownikom jako informacja lub wzorzec dalszego postępowania. W tej części można wyróżnić: Strukturę Firmy, Strukturę Dokumentów oraz same dokumenty. Wszystko to, powiązane jest ze sobą w taki sposób aby umożliwić jak najprostsze przeszukiwanie zasobów, dając możliwie najszybszy dostęp do informacji.