Wesołych Świąt

IOD DO WYNAJĘCIA

Jeżeli nie chcesz, aby Inspektor Ochrony Danych był etatowym pracownikiem Twojej organizacji, oferujemy idealne rozwiązanie - outsourcing IOD. Wynajmowany specjalista oferuje kompleksowe wsparcie i może zostać zarejestrowany jako pełnoprawny inspektor. Może być on także wynajęty w formie zastępstwa, za inspektora będącego pracownikiem firmy.

Czym zajmuje się Inspektor Ochrony Danych (IOD)?

Inspektor Ochrony Danych pełni ważną funkcję w organizacji, jego praca jest bowiem realnym wsparciem dla Administratora Danych. Może być powołany zarówno przez administratora, jak i podmiot przetwarzający. Jego głównym zadaniem jest pomoc przy przestrzeganiu w organizacji przepisów o ochronie danych osobowych. Informuje i doradza Administratorowi, a także monitoruje, czy postępowanie organizacji jest zgodne z aktualnym stanem prawnym dotyczącym ochrony danych. Inspektor przeprowadza też audyty oraz promuje wszelkie działania, których celem jest zwiększenie wiedzy pracowników. Inspektor jest również pośrednikiem między Urzędem Ochrony Danych Osobowych, podmiotem przetwarzającym oraz osobą, której dane są przetwarzane.

Nasza firma, wraz z usługą wynajęcia IODO, oferuje również komplementarne rozwiązania technologiczne. Naszym Partnerom proponujemy wygodne i nowoczesne narzędzia informatyczne przeznaczone do przechowywania dokumentów, nadzoru i zarządzania dokumentacją. Takim narzędziem jest system e-QSM, który ułatwia, optymalizuje i podnosi efektywność pracy, zarówno Administratorów Danych, jak i Inspektorów Ochrony Danych.

Inspektor Ochrony Danych - outsourcing

Inspektor Ochrony Danych może być pracownikiem administratora albo podmiotu przetwarzającego, ale możliwe jest również pełnienie tej funkcji w formie outsourcingu. Wynajęty specjalista może zostać zarejestrowany jako pełnoprawny IOD i oferować przedsiębiorstwu pełne wsparcie albo pełnić zastępstwo za inspektora, który jest już pracownikiem w firmie naszych Klientów. Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie Ochrony Danych Osobowych, a także sprawowanie nadzoru nad obszarem ODO.

Elektroniczny system zarządzania danymi, czyli system e-QSM https://www.eqsm.pl/misp/szczegoly?id=123&p=1, to doskonałe narzędzie, dzięki któremu można sprawnie zarządzać obiegiem dokumentów, mając pełen nadzór na dokumentacją. Stworzony przez naszych programistów system, w sposób automatyczny, buduje Rejestry Kategorii Przetwarzania, Rejestry Upoważnień. System e-QSM, dzięki wbudowanym narzędziom np. do mapowania procesów, ułatwia pracę i generuje oczywiste oszczędności. Dzięki e-QSM można zarządzać obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie, określać dostęp do danych. Wynajęty Inspektor Ochrony Danych wraz z systemem e-QSM to pewny sposób na efektywne sprawowanie nadzoru nad obszarem ODO w każdym przedsiębiorstwie. Wraz z rozwiązaniami technologicznymi, naszym Klientom oferujemy pełną obsługę obszaru ODO czyli pełnimy obowiązki Inspektora, pomagamy w opracowaniu dokumentacji ODO i nadzorujemy ją. Prowadzimy również szkolenia dla Pracowników.

Dlaczego warto zdecydować się na zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych?

Outsourcingu IOD to szereg korzyści. Przede wszystkim zmniejsza koszty. W porównaniu do kosztów zatrudnienia pracownika na stanowisku Inspektora, korzystanie z usług zewnętrznego podmiotu to oszczędność nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Outsourcing daje także gwarancję, że osoba pełniąca tę ważną funkcję w organizacji będzie do niej odpowiednio przygotowana. Zewnętrzny inspektor musi bowiem stale podnosić swoje kwalifikacje, dzięki czemu świadczone przez niego usługi są zawsze na najwyższym poziomie. Doświadczenie i wiedza, budowane dzięki współpracy z wieloma Klientami, są dostępne znacznie szybciej i taniej. Osiągnięcie porównywalnych kompetencji przez pracownika firmy, musiałoby trwać wiele lat a co za tym idzie, byłoby związane z istotnymi kosztami. Kolejną ważną zaletą zatrudnienia zewnętrznego IOD jest również ciągłość obsługi (brak zwolnień chorobowych czy urlopów) oraz odpowiedzialność za wykonywane usługi.