Wesołych Świąt

PRODUKTY DLA MiSP

arrow
ABI/IOD do wynajęcia w ramach całej PBI oraz w ramach ODO

Wiodącym produktem, łączącym w sobie elementy z całego zakresu oferowanych usług (doradztwo, opieka, audyty) niewątpliwie jest świadczona przez nas od 2013 roku usługa ABI do wynajęcia, w obszarze samej Polityki Bezpieczeństwa Informacji, jak i IOD do wynajęcia w obszarze Ochrony Danych Osobowych.   W zależności od potrzeb Klienta może ona obejmować cały obszar działań lub tylko wybrane jego fragmenty, dobrane indywidualnie. Usługa ta może być świadczona także w układzie pełnego wsparcia, z pełną rejestracją członka naszego zespołu jako IOD lub w ramach funkcji zastępstwa dla IOD będącego pracownikiem Klienta.   Poza wsparciem merytoryczno-organizacyjnym każdy Klient, który ma aktywowany system e-QSM otrzymuje bez dodatkowych moduł Mapy procesów, Rejestry Kategorii, czynności oraz moduł oceny ryzyka.

arrow
System do zarządzania obiegiem dokumentów

System e-QSM to narzędzie do zarządzania dokumentacją wewnętrzną organizacji.   Wyposażony jest we własny edytor tekstu, moduł integracji z MS Office, umożliwiający w prosty sposób wprowadzanie dokumentów bezpośrednio z Worda oraz mechanizmy pozwalające wprowadzić dokumenty w dowolnym formacie.  Istotnym elementem systemu jest mechanizm nadzoru nad dokumentami, w tym m.in.: możliwość przypisania uprawnień do edycji i dostępu do dokumentów,  definiowania procedury weryfikacji przed publikacją, przechowywanie wersji historycznych poszczególnych dokumentów, a wszystko to oparte na zasadach wywodzących się z systemów ISO.   Ponadto system wyposażony jest w szereg funkcji pozwalających na zarządzanie strukturą organizacyjną oraz powiązaniami pomiędzy stanowiskami i dokumentami.   e-QSM to także system umożliwiający na uruchomienie workflow, w ramach którego wykorzystywane są e-formularze, do których budowy służy system DFC.   System DFC5.0 to natomiast narzędzie  służące do projektowania e-formularzy,  bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy informatycznej. Umożliwia sprawne przejście od formularzy tradycyjnych do formularzy elektronicznych i zarządzania danymi w bardziej skutecznych sposób – więcej o systemie DFC można przeczytać na stronie http://dfc.eqsm.pl   W zależności od zasobów informatycznych i ludzkich oraz w zależności od potrzeb - możliwe są różne warianty instalacji i wdrożenia obu systemów.

arrow
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wychodząc na przeciw wymaganiom prawnym, z których wynika m.in. konieczność powołania Administratora Danych Osobowych, oferujemy Państwu pomoc w postaci usług doradczych, obejmujących m.in. wsparcie w zakresie:   nadzoru nad funkcjonowaniem Polityki Bezpieczeństwa Informacji nadzoru nad procesami związanymi z ochroną danych osobowych   Rozwój i utrzymanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji - "ABI do wynajęcia" usługa stałego wsparcia, która obejmuje m.in.: Stały nadzór nad obszarami wymagającymi regularnej weryfikacji w ramach bezpośrednich wizyt u Klienta; Realizację audytów w obszarze PBI; Weryfikację obowiązującej dokumentacji i jej aktualności oraz Weryfikację innych dokumentów takich jak umowy, zgłoszenia do GIODO itp.