Wesołych Świąt
ABI/IOD do wynajęcia w ramach całej PBI oraz w ramach ODO

Wiodącym produktem, łączącym w sobie elementy z całego zakresu oferowanych usług (doradztwo, opieka, audyty) niewątpliwie jest świadczona przez nas od 2013 roku usługa ABI do wynajęcia, w obszarze samej Polityki Bezpieczeństwa Informacji, jak i IOD do wynajęcia w obszarze Ochrony Danych Osobowych.

 

W zależności od potrzeb Klienta może ona obejmować cały obszar działań lub tylko wybrane jego fragmenty, dobrane indywidualnie. Usługa ta może być świadczona także w układzie pełnego wsparcia, z pełną rejestracją członka naszego zespołu jako IOD lub w ramach funkcji zastępstwa dla IOD będącego pracownikiem Klienta.

 

Poza wsparciem merytoryczno-organizacyjnym każdy Klient, który ma aktywowany system e-QSM otrzymuje bez dodatkowych moduł Mapy procesów, Rejestry Kategorii, czynności oraz moduł oceny ryzyka.