Wesołych Świąt
DFC - system elektronicznych formularzy - wersja 1.0
Aplikacja budowania dynamicznych formularzy elektronicznych została stworzona na potrzeby projektowania systemów przepływu dokumentów oraz systemów klasy CRM. Działając w powiązaniu z systemem e-QSM stanowi doskonałe narzędzie uzupełniające funkcjonujący w przedsiębiorstwie system zarządzania jakością. 

Modułem sterującym przepływem dokumentów (formularzy) jest moduł mapowania procesów, stanowiący jeden z głównych elementów elektronicznej księgi jakości - e-QSM. 

DFC jest aplikacją stacjonarną, pracującą w środowisku Windows. Wynik projektowania - baza formularzy elektronicznych oraz związana z nimi baza danych, dzięki odpowiednim funkcjom wprowadzona zostaje do systemu e-QSM, a następnie przenoszona jest na serwer, gdzie odpowiednie skrypty udostępniają formularze lub ich fragmenty poszczególnym komórkom, biorącym udział w procesie przepływu dokumentów. System obiegu dokumentów wdrażany jest jako system projektowany indywidualnie lub jako wynik połączenia systemów e-QSM i DFC.