Wesołych Świąt
Rejestr działań korygujących
Moduł funkcjonalnie powiązanych formularzy, który pozwala na gromadzenie w bazie wszelkich uwag dotyczących funkcjonowania systemu. Moduł ten zawiera:
  • formularz rejestracji zgłoszenia niezgodności i przypisania jej do określonego elementu procesu
  • formularz harmonogramu działań korygujących i naprawczych wraz z możliwością powołania zespołu i podziałem zadań na poszczególnych jego członków
  • moduł kontroli realizacji poszczególnych etapów