Wesołych Świąt
Nowe funkcje w module sieciowym
Z uwagi na rosnące wymagania Klientów, dotyczące praw dostępu do poszczególnych dokumentów zmieniliśmy format ich prezentacji. Dotychczasowa format, czyli html został zastąpiony pdf-em. Umożliwia to nie tylko zachowanie pełnej formy dokumentu, lecz także lepsze zarządzanie zarówno dostępem jak i możliwościami dalszej edycji (np. wydrukiem).
Poszczególne pliki dokumentów przetwarzane są automatycznie podobnie jak w poprzedniej wersji modułu, więc dla Użytkownika, po stronie aplikacji edycyjnej nic nie uległo zmianie.