Wesołych Świąt
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Prowadząc prace nad systemem e-QSM oraz uczestnicząc we wdrożeniach, zdobywamy kolejne doswiadczenia, poszerzając tym samym naszą wiedzę, zarówno na temat SZJ, jak i funkcjonowania oraz potrzeb Klientów w zakresie wspomagania, poprzez informatykę.

Dlatego też postanowiliśmy podzielić się doświadczeniem z naszymi Klientami, opracowując skrypt, zawierający zarówno komentarz do normy, jak i kilka praktycznych wskazówek dotyczących wdrażania i nadzorowanie systemu jakości.

Podręcznik ten stanowi dodatkowy element oferowanych przez nas produktów i usług.