Wesołych Świąt
Pakiet e-QSM w pełnej gotowości
Zgodnie z planem zakończone zostały działania, mające na celu walidację systemu e-QSM wraz z nowymi, dodatkowymi modułami. Do najnowszych elementów należy m.in. komunikator, umożliwiający wzajemne przekazywanie informacji o wprowadzonych zmianach w systemie oraz przekazywanych formularzach.
Podczas procesu walidacji pozyskaliśmy niezbędne do dalszego rozwoju dane, które niebawem znajdą swoje odzwierciedlenie w kolejnych edycjach najnowszej wersji systemu.
Dzięki współpracy z Klientami oraz dzięki prowadzonym we własnym zakresie testom, w pełni zakończyliśmy prace nad systemem, który w obecnym kształcie nie tylko umożliwia nadzór nad dokumentacją SZJ, czy też wspomaga wdrożenie systemu.
System e-QSM pozwala bowiem na uruchomienie elektronicznej formy obiegu dokumentów i rejestrację zapisów, stanowiących jednocześnie integralną część dokumentacji systemowej.