Wesołych Świąt
Krótkie podsumowanie
Jednym z głównych celów jaki stawiamy przed naszymi produktami jest ich stabilność oraz możliwie jak najniższa awaryjność. Ta forma podejścia od samego początku pozwala nam na utrzymywanie jednych z najniższych cen na rynku, przy stałym wzroście jakości produktów i usług. Oferowanie stabilnego oprogramowania pozwala nam bardziej skupić się na projektowaniu i wdrażaniu nowości, bez strat związanych z obsługą zgłoszeń serwisowych.

Sukcesywna praca nad jakością produktów umożliwiła nam obniżenie liczby zgłoszeń serwisowych do znikomego poziomu, przy jednoczesnym zwiększaniu się liczby dostępnych modułów oraz uruchamianych systemów u naszych Klientów. Aktualna średnia zgłoszeń, przypadająca na jednego Klienta, to 0,17 zgłoszenia na miesiąc, a dla samych zgłoszeń serwisowych związanych z serwisem współczynnik ten wynosi 0,11. Nie oznacza to jednak zakończenia procesu doskonalenia produktów. Już niebawem, dzięki uwagom i opiniom Klientów pojawią się nowe wersje dotychczasowych modułów (serwer, moduł DFC oraz komunikator), udoskonalone pod kątem ergonomii oraz nowych możliwości.