Wesołych Świąt
DFC nowa wersja kreatora formularzy elektronicznych
Podobnie jak system e-QSM, tak i pozostałe związane z nim moduły, cały czas podlegają rozwojowi, wynikającemu z potrzeb zgłaszanych przez naszych Klientów, tak obecnych, jak i potencjalnych.

Dotychczas moduł DFC, biorący udział w obiegu dokumentów, jako element wykorzystywany do budowy formularzy elektronicznych, pozwalał na wykorzystanie jedynie danych zawartych w jednym, określonym procesie.

Obecnie testom poddawana jest wersja, która umożliwia Użytkownikowi samodzielne tworzenie powiązań z zewnętrznymi bazami, co pozwala na lepszą integrację danych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie i jednocześnie rozszerza zakres wykorzystania samego narzędzia do budowy i nadzorowania obiegu dokumentów.