Wesołych Świąt
Audit bez niezgodności
W dniu dzisiejszym w firmie Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. zakończył się pozytywnym wynikiem kolejny audit Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO9001:2000. W trakcie auditu nie stwierdzono niezgodności. Gratulując firmie Kreisel, życzymy dalszych sukcesów w doskonaleniu systemu.

Dla nas istotnym zapisem w raporcie jest zdanie: "Dokumentacja systemowa jest nadzorowana przez dobrze zdefiniowany i wdrożony autorski komputerowy system obiegu dokumentacji".

Jednostką prowadzącą audit był ISOQAR CEE Sp. z o.o., natomiast firmą wdrażającą, z którą mamy przyjemność wspólnie nadzorować wdrożony systemy jest MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.