Wesołych Świąt
Korespondencja seryjna - wsparcie dla kolejnego punktu normy
Komunikacja, to jeden z ważniejszych elementów systemu zarządzania. Bez niej nawet najlepiej ‘skrojony’ system może nie zadziałać. Ostatnio prowadzone prace, rozwijające funkcjonalność platformy zaowocowały premierą nowego serwera oraz związanego z nim pluginu nowego komunikatora. Przed Świętami został natomiast uruchomiony inny nowy produkt - moduł korespondencji seryjnej i jest to kolejny element platformy "e-QSM - DFC", którego zadaniem jest przejęcie proceduralnych funkcji i ich urzeczywistnienie w działaniu.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom żadna informacja nie może 'opuścić' systemu bez wcześniejszego zatwierdzenia, a wszelkie działania (wydruk czy też wysyłka mailowa) są rejestrowane, co pozwala na pełny nadzór nad procesem komunikacji. 

Adresowanie pism czy też ich rozesłanie droga elektroniczną odbywa się automatycznie w oparciu o dane zawarte w systemie e-QSM (np. dane zgromadzone w bazie kontrahentów, czy w liście pracowników), co gwarantuje nie tylko poprawność danych ale też lepsze ich wykorzystanie w całym systemie zarządzania. 

Moduł ten może z powodzeniem być więc wykorzystany zarówno do realizacji funkcji korespondencji wewnętrznej (np. dla potrzeb dystrybucji komunikatów czy pism wewnątrz organizacji) lub podobnie jak moduł eksportu danych może wspomagać komunikację z kontrahentami.