Wesołych Świąt
DFC - funkcjonalność wspomagająca zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zagadnienie związane z nadzorem nad informacją wrażliwą, stanowią jeden z ważniejszych elementów polityki bezpieczeństwa. Dlatego też funkcjonalność obiegu dokumentów została rozszerzona o możliwość definiowania poziomu wrażliwości dla danych wykorzystywanych w ramach określonych procesów, funkcjonujących z elektronicznym obiegiem formularzy.
Najnowsze elementy projektowania obiegów, pozwalają na definiowanie poziomów ochrony informacji, dzięki czemu w znacznym stopniu zautomatyzowany został sposób nadzoru nad informacją klasyfikowaną - od procesów otwartych, z informacją ogólnie dostępną; po procesy zamknięte, z informacją udostępnianą jedynie ściśle określonym osobom, sprawującym nadzór nad związanymi z procesem danymi. 
Dzięki temu możemy obecnie za pomocą jednego narzędzia, jakim jest moduł DFC jednocześnie definiować przebieg procesu, zakres danych wejściowych oraz wyjściowych tak dla procesu, jak i dla poszczególnych etapów, osoby odpowiedzialne i jednocześnie możemy definiować dla procesu poziom jego wrażliwości. 
Projektując obieg możemy więc przede wszystkim skupić się na projektowaniu reguł zarządzania, przy jednoczesnym spełnieniu określonych normami wymagań, bez wykonywania wielu żmudnych czynności, jakie towarzyszą tradycyjnemu podejściu do zagadnień zarządzań, zarówno z punktu widzenia jakości, jak i bezpieczeństwa informacji.