Wesołych Świąt
Zadania - nowy moduł rozszerzeń
W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy testy kolejnego z serii pluginów, wspomagających obieg dokumentów. Tym razem jest to moduł, umożliwiający nadzór nad poszczególnymi zadaniami, wynikającym z obiegu formularzy pod kątem terminowości ich realizacji. Każdy z użytkowników posiada pełen obraz zadań i czasu jaki mu pozostał na ich realizację oraz czasu jaki upłynął od wymaganego terminu.
Moduł ten w tym tygodniu zostanie przekazany do użytkowania w ramach najnowszego wdrożenia pełnej wersji systemu e-QSM.