Wesołych Świąt
Kolejne dodatki do e-QSM: REJESTR CZYNNOŚCI i OCENA RYZYKA ODO

Z dniem 25.05 uruchomiony został plugin: Rejestr Czynności, który współpracując z Mapą procesów oraz rejestrami w systemie e-QSM pozwala na automatyczne budowanie rejestru czynności, uwzględniający wszystkie niezbędne elementy.

Aktualnie na ukończeniu są testy kolejnego modułu: Ocena Ryzyka, który także w zautomatyzowany sposób, wykorzystujac dane zawarte w Mapie procesów pozwala na ocenę ryzyka w obszarze każdej czynności związanej z przetwarzaniem Danych Osobowych.