Wesołych Świąt
Autorski system audytowy

Jest to kolejne z narzędzi informatycznych, które obok systemu e-QSM - DFC na co dzień wykorzystujemy w naszej pracy.

 

Dążąc do optymalizacji kosztów, przy wzrastającej liczbie audytów, postanowiliśmy stworzyć narzędzie, dzięki któremu usprawniliśmy cały proces audytu, uzyskując m.in.:

- standaryzację w obszarze szablonów pytań

- podręczną bazę wymogów, czyli aktów prawnych

- techniczne wsparcie w tworzeniu raportów z audytów PBI oraz sprawdzeń ODO

- zdecydowaną oszczędność czasu oraz stały dostęp do historycznej bazy.

 

Całość narzędzia skonstruowana jest w taki sposób, aby po wykonaniu badania otrzymać raporty zgodne z wymogami stawianymi przez UODO, z podziałem na odpowiednie protokoły, prezentujące wyniki oględzin, materiał dowodowy oraz ogólną ocenę wraz z wykazem zaleceń.

 

Zbudowanie systemu audytowego to nie tylko chęć poprawienia naszych warunków pracy, ale dzięki wsadowi merytorycznemu, gdzie każde pytanie opatrzone jest opisem wymogu prawnego oraz opisem czego należy poszukiwać podczas badania, stanowi swego rodzaju materiał edukacyjny dla mniej doświadczonych audytorów.