Wesołych Świąt
Centrum Danych Osobowych i Rejestr Zbiorów

W związku ze zmieniającym się prawem w obszarze Ochrony Danych Osobowych, uruchomiliśmy dwie nowe usługi przeznaczone dla tych Klientów, którzy we własnym zakresie zamierzają zarejestrować Administratora Danych Osobowych w GIODO, i których automatycznie dotyczy obowiązek jawnego prowadzenia Rejestru Zbiorów Danych Osobowych.

 

Nowy moduł stanowi element rozszerzenia funkcjonalności systemu e-QSM, jednakże aby nie wprowadzać konieczności uruchamiania, zakupu oraz udostępniania systemu w sieci Internet, funkcja ta jest dostępna w ramach nowego serwisu: Centrum Danych Osobowych, za pośrednictwem którego możliwe korzystanie z rejestru jedynie poprzez umieszczenie odpowiedniego odnośnika na własnej stronie internetowej, dzięki czemu nie trzeba udostęniać własnego systemu w sieci Internet.

 

Moduł - Rejestr ODO dostępny jest w kilku wariantach - w ramach usługi ABI do wynajęcia oraz w ramach tylko usługi prowadzenia samego rejestru. W tym pierwszym przypadku całość realizowana jest w pełni przez nas, natomiast w przypadku tylko dzierżawy modułu możliwa jest opcja z pełną obsługą, obejmującą także wprowadzanie danych lub tylko w zakresie skorzystania z funkcji i miejsca na serwerze. Wszystko zależy od potrzeb Klienta. Każdy użytkownik Rejestru ODO może samodzielnie lub za naszym pośrednictwem wprowadzić i utrzymywać dowolną liczbę zarejestrowanych zbiorów.

 

Z racji tego, że moduł udostępniany jest w ramach serwisu Centrum Danych Osobowych, w którym prezentowane będą także przykłady dokumentów oraz inne ważne informacje z obszaru ODO, każdy Klient poza możliwością skorzystania z Rejestru ODO otrzymuje dostęp do wiedzy, którą zdobywamy praktycznie działając w tym obszarze, a którą dzielimy się z naszymi Klientami.

 

Centrum Danych Osobowych dostępne jest po zalogowaniu pod adresem: http://centrum-danych-osobowych.pl

 

Natomiast przykład jak wygląda Rejestr ODO już w wersji udostępnianej dla Klienta w postaci linku można obejrzeć tutaj.