Wesołych Świąt
Nowa edycja platformy "e-QSM-DFC", na nowy rok
Powoli mijający już rok 2006 był rokiem wielu zmian w systemie, które jako kontynuacja pierwotnych założeń, doprowadziły do uzyskania efektu jakim było przejście od systemu przeznaczonego jedynie dla potrzeb nadzoru nad dokumentacją SZJ, do platformy, umożliwiającej uruchamianie obiegu dokumentu.

Prace zrealizowane wspólnie z Klientami oraz elementy wdrożone w życie w ramach własnego projektu, pozwoliły na oddanie do użytkowania narzędzi, które umożliwiają samodzielne zarządzanie środowiskiem wewnętrznej informacji.

Dbając o stały rozwój oferowanych produktów informatycznych, rozpoczęliśmy działania, których efektem będzie znacznie szerszy niż dotychczas zakres funkcjonalny, co oznacza pojawienie się nowej edycji systemu. Premiera nowej funkcjonalności planowana jest na początek 2007 roku.

Znacznemu rozwojowi poddane zostają moduły - DFC oraz Workflow, co gwarantuje jeszcze lepsze zarządzanie obiegiem dokumentów oraz danymi, a dotychczas stanowiący integralną część systemu moduł Wyposażenia, doczeka się swojego następcy, całkiem nowego elementu, który będzie funkcjonował jako rozszerzenie, co dodatkowo wpłynie na poprawę ergonomii całości.

Tym samym zamknięty zostanie kolejny etap życia systemu e-QSM, gdyż nowa edycja, to kolejny duży krok do przodu. Oczywiście wszelkie dotychczas rozpoczęte i prowadzone prace wdrożeniowe będą realizowane w normalnym trybie z zachowaniem nadzoru technicznego, gwarantującego poprawną pracę dotychczas uruchomionych wersji.