Wesołych Świąt
Platforma 'e-QSM-DFC' - nie tylko Księga Jakości
W ubiegłym tygodniu został oddany do użytku, zapowiadany wcześniej plugin, umożliwiający śledzenie obiegów poszczególnych dokumentów, a więc nadzorowanie poprzez zapisy postępów w procesie.

Dzięki systematycznemu rozwojowi, platforma 'e-QSM - DFC' daje obecnie możliwości znacznie wykraczające poza obszar określany mianem Elektronicznej Księgi Jakości. Zastosowanie pluginu podglądu zapisów umożliwia stały dostęp i kontrolę nad przebiegiem działań, jednocześnie identyfikując wszystkie etapy realizacji.

Z racji połączenia dwóch obszarów - wymogów normy w zakresie nadzoru nad dokumentacją oraz obiegu dokumentów, otrzymaliśmy dodatkową wartość dla oferowanego przez nas systemu.

Obecnie samo wdrożenie pełnej platformy, które prowadzone jest zgodnie z wymaganiami normy, może stanowić jednocześnie wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z ISO9000 lub też jego doskonalenie

Tym samym Klient zainteresowany wdrożeniem przez nas lub naszych Partnerów Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o platformę 'e-QSM - DFC', otrzymuje jednocześnie dwie usługi, które uzupełniając się dają całkiem inne, nowe korzyści niż te, które wynikają z wdrożeń SZJ prowadzonych tradycyjną metodą.
Klienci, u których funkcjonuje już system, mogą natomiast otrzymać wraz z wdrożeniem platofmy, jako usługę dodaną pełny przegląd i weryfikację wdrożonych zasad funkcjonowania.