Wesołych Świąt

OFERTA

arrow
IOD DO WYNAJĘCIA  2018-06-25

Wiodącym produktem, łączącym w sobie elementy z całego zakresu oferowanych usług i produktów (doradztwo, opieka, audyty) jest niewątpliwie świadczona przez nas od wielu lat usługa IOD do wynajęcia. Tym co odróżnia tą usługę w zakresie świadczonym dla bankowości w stosunku do pozostałych grup Klientów, to fakt realizacji działań w układzie outsourcingu bankowego, tj. zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Ale już w zakresie merytorycznym, jak każdy nasz Klient tak i Banki otrzymują pełen pakiet doświadczenia wraz z narzędziami w skład których wchodzą system e-qsm wraz z wymaganymi prawem rejestrami takimi jak Rejestr Czynności, Rejestr Kategorii. Dostarczany system dodatkowo wspiera działania w zakresie oceny ryzyka w procesach przetwarzania danych osobowych, czy ‘prowadzi za rączkę’ w zakresie wykonywania oceny skutków przetwarzania, w której wykorzystywane są dane zgromadzone w poszczególnych rejestrach oraz mapie procesów. Cała usługa każdorazowo świadczona jest nie przez pojedynczego konsultanta ale przez zespół doradczy, w którym poszczególni konsultanci specjalizują się w dziedzinach wiedzy wymaganej od IOD.

arrow
SYSTEM DO ZARZĄDZANIA OBIEGIEM DOKUMENTÓW i nie tylko  2014-02-07

System e-qsm to narzędzie do zarządzania dokumentacją wewnętrzną organizacji. Wyposażony jest mechanizmy pozwalające wprowadzić dokumenty praktycznie w dowolnym formacie. Istotnym elementem systemu jest mechanizm nadzoru nad dokumentami, w tym m.in.: możliwość przypisania uprawnień do edycji i dostępu do dokumentów, definiowania procedury weryfikacji przed publikacją, przechowywanie wersji historycznych poszczególnych dokumentów, informowania użytkowników o zmianach zachodzących w dokumentacji. Poszczególne funkcje zaprojektowano tak aby w zakresie nadzoru nad dokumentacją spełniały wymagania stawiane przez normy ISO, czy wymagania Rekomendacji M w zakresie dystrybucji i udostępniania dokumentów. Ponadto system wyposażony jest w szereg funkcji pozwalających na zarządzanie strukturą organizacyjną oraz powiązaniami pomiędzy stanowiskami i dokumentami. e-qsm to także system umożliwiający uruchomienie workflow, w ramach którego wykorzystywane są e-formularze. Do ich budowy służy system DFC. System DFC5.0 to natomiast narzędzie do projektowania e-formularzy, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy informatycznej. Umożliwia sprawne przejście od formularzy tradycyjnych do formularzy elektronicznych i zarządzania danymi w bardziej skutecznych sposób W zależności od zasobów informatycznych i ludzkich oraz w zależności od potrzeb - możliwe są różne warianty instalacji i wdrożenia obu systemów. Dlatego też, zależenie od potrzeb może być wdrażany jako: podstawowy Intranet pozwalający na zarządzania dokumentacją wewnętrzną narzędzie wspierania działań IOD czy Pełnomocnika ds. Jakości gdzie poza mapą procesów możliwe jest doposażenie głównego systemu w takie rozszerzenia jak: Rejestry: Czynności, Kategorii, Obszarów Przetwarzania, Upoważnień, Incydentów oraz Oceny Skutków Przetwarzania Rejestry Sprzętu i Oprogramowania w pełni funkcjonujący obieg dokumentów obejmujących w/w oraz dodatkowo pozwalający na samodzielne projektowanie obiegów dla np. wniosków urlopowych, rejestrów korespondencji, wniosków ofertowych, czy zgłoszeń reklamacyjnych, a także wielu, wielu innych elementów często występujących w organizacjach.

arrow
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI  2014-02-07

Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa w podstawowym zakresie obejmuje: Audyt proceduralny na zgodność obowiązujących w Organizacji zasad z zasadami bezpieczeństwa z określonymi normami, a w przypadku Banku określonymi także Rekomendacjami KNF; Konsultacje w zakresie uzupełnienia obowiązującej PBI - rzeczywiste wdrożenie reguł PBI w życie; Pomoc w dopasowaniu dokumentacji do najnowszych wymagań, stosownie do struktur i środowiska Klienta Wdrożenie systemu e-qsm do zarządzania dokumentację systemową; Szkolenia z zakresu PBI

arrow
ROZWÓJ PBI I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA  2014-02-07

W ramach rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oferujemy: coroczne audyty bezpieczeństwa informacji w tym także audyty techniczne wdrożenie workflow w oparciu o system e-qsm/DFC, usprawniający i obniżający koszty nadzorowania PBI coroczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa stałą pomoc doradczą w zakresie wdrażania nowych regulacji i doskonalenia istniejących zasad wsparcie techniczne dla systemu e-qsm/DFC wsparcie procesu mapowania procesów i oceny ryzyka w obszarze ODO