Wesołych Świąt
ROZWÓJ PBI I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA

W ramach rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oferujemy:

  • coroczne audyty bezpieczeństwa informacji w tym także audyty techniczne
  • wdrożenie workflow w oparciu o system e-qsm/DFC, usprawniający i obniżający koszty nadzorowania PBI
  • coroczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa
  • stałą pomoc doradczą w zakresie wdrażania nowych regulacji i doskonalenia istniejących zasad
  • wsparcie techniczne dla systemu e-qsm/DFC
  • wsparcie procesu mapowania procesów i oceny ryzyka w obszarze ODO