Wesołych Świąt
SYSTEM DO ZARZĄDZANIA OBIEGIEM DOKUMENTÓW i nie tylko

System e-QSM to narzędzie do zarządzania dokumentacją wewnętrzną organizacji.

Wyposażony jest mechanizmy pozwalające wprowadzić dokumenty praktycznie w dowolnym formacie. Istotnym elementem systemu jest mechanizm nadzoru nad dokumentami, w tym m.in.: możliwość przypisania uprawnień do edycji i dostępu do dokumentów, definiowania procedury weryfikacji przed publikacją, przechowywanie wersji historycznych poszczególnych dokumentów, informowania użytkowników o zmianach zachodzących w dokumentacji. Poszczególne funkcje zaprojektowano tak aby w zakresie nadzoru nad dokumentacją spełniały wymagania stawiane przez normy ISO, czy wymagania Rekomendacji M w zakresie dystrybucji i udostępniania dokumentów.

Ponadto system wyposażony jest w szereg funkcji pozwalających na zarządzanie strukturą organizacyjną oraz powiązaniami pomiędzy stanowiskami i dokumentami.

e-QSM to także system umożliwiający uruchomienie workflow, w ramach którego wykorzystywane są e-formularze. Do ich budowy służy system DFC.

System DFC5.0 to natomiast narzędzie do projektowania e-formularzy, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy informatycznej. Umożliwia sprawne przejście od formularzy tradycyjnych do formularzy elektronicznych i zarządzania danymi w bardziej skutecznych sposób

W zależności od zasobów informatycznych i ludzkich oraz w zależności od potrzeb - możliwe są różne warianty instalacji i wdrożenia obu systemów.

Dlatego też, zależenie od potrzeb może być wdrażany jako:

  • podstawowy Intranet pozwalający na zarządzania dokumentacją wewnętrzną
  • narzędzie wspierania działań IOD czy Pełnomocnika ds. Jakości gdzie poza mapą procesów możliwe jest doposażenie głównego systemu w takie rozszerzenia jak:
    • Rejestry: Czynności, Kategorii, Obszarów Przetwarzania, Upoważnień, Incydentów oraz Oceny Skutków Przetwarzania
    • Rejestry Sprzętu i Oprogramowania
  • w pełni funkcjonujący obieg dokumentów obejmujących w/w oraz dodatkowo pozwalający na samodzielne projektowanie obiegów dla np. wniosków urlopowych, rejestrów korespondencji, wniosków ofertowych, czy zgłoszeń reklamacyjnych, a także wielu, wielu innych elementów często występujących w organizacjach.