Na czym polegają i co obejmują szkolenia RODO?

szkolenie pracowników

RODO ustanowiło nowe standardy w podejściu do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Obowiązek przestrzegania RODO, czyli zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, które weszły w życie 25 maja 2018 roku, dotyczy wszystkich organizacji, czyli np.: przedsiębiorstw, szpitali, urzędów czy fundacji. Za naruszenie przepisów RODO, może zostać nałożona dotkliwa kara pieniężna, która może wynieść nawet ponad 20 mln euro, dlatego warto zadbać o to, aby w organizacji zostały prawidłowo wdrożone zasady ochrony danych osobowych, a w tym pomocne są szkolenia pracowników.

Czego uczą się pracownicy podczas szkoleń RODO?

Szkolenia RODO są zazwyczaj naturalną konsekwencją wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w danej organizacji. Zakres takich szkoleń jest zawsze ustalany indywidualnie, aby jak najlepiej dopasować je do potrzeb danej organizacji. Podczas nich pracownicy zdobywają wiedzę dotyczącą wewnętrznych procedur przetwarzania danych oraz obowiązków związanych z ich przetwarzaniem.

Najważniejszymi elementami takiego szkolenia są:

  • zapoznanie pracowników z podstawami prawnymi ochrony danych w Polsce,
  • poznanie źródeł wymagań dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych,
  • rzetelne wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z RODO,
  • przedstawienie obowiązków pracowników przy przetwarzaniu danych (także tych wynikających ze szczególnych przepisów prawa),
  • podanie przykładów naruszeń i zapoznanie się z odpowiedzialnością za naruszenie ochrony danych osobowych,
  • zaproponowanie konkretnych modeli postępowania z danymi podczas kontaktów z różnymi administratorami danych,
  • określenie wewnętrznych regulacji dotyczących przetwarzania i ochrony danych,
  • realizacja wymogów techniczno-organizacyjnych.

Organizacją szkoleń RODO zajmują się m.in. firmy świadczące usługi z zakresu ochrony danych osobowych. Specjaliści w nich pracujący pomagają zrozumieć, jakie zastosowania w danej organizacji znajdują przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Kadra kierownicza oraz pracownicy mogą je szybko i dobrze zrozumieć, gdyż są one zawsze omawiane na konkretnych przykładach związanych z działalnością danej organizacji.

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniach RODO?

Szkolenia personelu obejmują nie tylko zakres obowiązków wynikających z przepisów prawa, ale także zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych osobowych. Z tego względu powinni w nich uczestniczyć przede wszystkim pracownicy, którzy na co dzień mają do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych klientów, pracowników oraz innych kategorii osób. Powinny w nich wziąć udział także osoby zarządzające systemami teleinformatycznymi. Szkolenia RODO są jednak przeznaczone również dla pozostałych pracowników oraz kadry kierowniczej organizacji.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia RODO przyda się im w codziennej pracy. Poznają wszystkie podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych i będą się doskonale orientować w zasadach dotyczących ochrony danych. Dzięki indywidualnemu i kompleksowemu podejściu szkolenia na pewno zaprocentują większym bezpieczeństwem danych w każdej organizacji oraz pomogą zbudować jej pozytywny wizerunek.

Wróć do bloga