Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

arrow
Panel Administracyjny - nowy moduł do zarządzania Księgą Jakości  2010-06-05

Dziś poraz pierwszy został wykorzystany nowy moduł aplikacji e-QSM - Panel Administracyjny, pozwalający na zarządzanie z jednego stanowiska kilkoma księgami jakości. Moduł ten przeznaczony jest głównie dla konsultantów, którzy prowadzą wdrożenia jednocześnie w kilku przedsiębiorstwach. Może być także wykorzystywany przez Użytkowników jako moduł zarządzania księgami, tworzonymi odrębnie na potrzeby różnych systemów.

arrow
Akredytacja PARP - system e-QSM jeszcze tańszy  2010-06-05

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż występując jako przedmiotowi eksperci wraz z Partnerem, spółką TOTAL Grupa Consultingowa SA otrzymaliśmy akredytację PARP na realizację projektów w ramach przedakcesyjnych programów PHARE. Zgodnie z zasadami programu, Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie oferowanych przez nas usług w wysokości do 50% kosztów wdrożenia. Pierwszy termin składania wniosków upływa 30 lipca 2004r.

arrow
Co nowego pojawiło się w systemie e-QSM wersja 3.0  2010-06-05

Nowa wersja to całkiem inny system pracy i zarządzania dokumentacją. Dzięki wprowadzeniu funkcji automatyzujących pracę z dokumentami system na bieżąco może nadzorować zawartość poszczególnych baz.  Dzięki funkcji aktualizacji system samodzielnie wprowadza poprawki w procesach usuwając z powiązań brakujące dokumenty oraz stanowiska informując o tym fakcie Użytkownika. Użytkownik sam decyduje o iloci stron w procesie i w każdej chwili może zmieniać zakres arkusza przeznaczonego na daną mapę.

arrow
Premiera nowej wersji Elektronicznej Księgi Jakością - e-QSM  2010-06-05

Wersja ta została wyposażona w całkiem nowy moduł mapowania procesów, dzięki któremu w pełni możliwe jest uruchomienie elektronicznego przepływu dokumentów. Całość wraz z nowym produktem Elektronicznymi Formularzami - DFC stanowi doskonałe narzędzie do tworzenia wewnętrznych systemów zarządzania i przesyłu danych.  Ponadto zautomatyzowaliśmy kolejne funkcje ułatwiając tym samym zarządzanie dokumentacją SZJ.

arrow
DFC - system elektronicznych formularzy - wersja 1.0  2010-06-05

Aplikacja budowania dynamicznych formularzy elektronicznych została stworzona na potrzeby projektowania systemów przepływu dokumentów oraz systemów klasy CRM. Działając w powiązaniu z systemem e-QSM stanowi doskonałe narzędzie uzupełniające funkcjonujący w przedsiębiorstwie system zarządzania jakością.  Modułem sterującym przepływem dokumentów (formularzy) jest moduł mapowania procesów, stanowiący jeden z głównych elementów elektronicznej księgi jakości - e-QSM.  DFC jest aplikacją stacjonarną, pracującą w środowisku Windows. Wynik projektowania - baza formularzy elektronicznych oraz związana z nimi baza danych, dzięki odpowiednim funkcjom wprowadzona zostaje do systemu e-QSM, a następnie przenoszona jest na serwer, gdzie odpowiednie skrypty udostępniają formularze lub ich fragmenty poszczególnym komórkom, biorącym udział w procesie przepływu dokumentów. System obiegu dokumentów wdrażany jest jako system projektowany indywidualnie lub jako wynik połączenia systemów e-QSM i DFC.