Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

arrow
Certyfikat dla ALMA SA  2010-06-05

W dniach 4 i 5 lipca br. w ALMA S.A. został przeprowadzony audit certyfikujący, potwierdzający wdrożonie i funkcjonowanie w Spółce Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001. Wdrożenie było prowadzone w oparciu o najnowszą wersję Elektronicznej Księgi Jakości - e-QSM. Pierwszy raz zostały także wykorzystane najnowsze moduły, których zasadność wprowadzenia do systemu, znalazła swoje potwierdzenie w ocenie Auditorów. Spółce ALMA SA gratulujemy zakończenia wdrożenia i życzymy kolejnych sukcesów.

arrow
e-QSM komunikator  2010-06-05

Komunikator to najnowszy produkt firmy, stanowiący dodatkowy moduł systemu e-QSM, który umożliwia informowanie poszczególnych Użytkowników o zmianach wprowadzonych w dokumentacji, bez konieczności logowania się do systemu. Aktualnie produkt przechodzi fazę testów, po której, przed udostępnieniem go Klientom zostanie poddany walidacji. Więcej szczegółów na temat nowego modułu, będą mogli Państwo przeczytać niebawem.

arrow
Nowy moduł funkcjonalny systemu e-QSM  2010-06-05

Zgodnie z założonym planem rozwoju Elektronicznej Księgi Jakości, w dniu dzisiejszym udostępniony do użytkowania zostaje kolejny z planowanych, nowych modułów - rejestracja zapisów. Każdy z formularzy, na etapie wypełniania wprowadzony zostaje do rejestru, a jego wersja zostaje zarchiwizowana, dając tym samym możliwość gromadzenia wszelkich zapisów prowadzonych w ramach SZJ. Dla Użytkowników oznacza to możliwość ograniczenia dokumentów oraz ilości prac związanych z rejestracją i archiwizacją. Umożliwia także znacznie łatwiejsze dokumentowanie działań, zarówno podczas normalnej pracy, jak i podczas auditu.

arrow
Premiera nowej wersji - e-QSM 4.0  2010-06-05

W dniu dzisiejszym poraz pierwszy, oficjalnie została zaprezentowana najnowsza wersja systemu - e-QSM 4.0 System e-QSM 4.0 to narzędzie, które nie tylko umożliwia dystrybucję i zarządzanie dokumentacją przez Pełnomocników ds. Jakości. Jest to narzędzie, które dzięki automatyzacji wielu funkcji wspiera całość realizacji wdrożenia. Jego zastosowanie ma więc znaczący wpływ na skrócenia czas jego realizacji.

arrow
Zakończenie etapu walidacji - e-QSM - wersja jednostanowiskowa gotowa do użytkowania  2010-06-05

Oba procesy - zarówno testy, jak i walidacja oprogramowania przebiegły pomyślnie i po okresie wytężonej pracy, aplikacja e-QSM jest gotowa do użytkowania. e-QSM jest kontynuacją poprzednich edycji, jednak w znacznie szerszym zakresie, wspomagającą proces zarządzania dokumentacją oraz zapisami systemu zarządzania jakością. Aplikacja została wyposażona w szereg nowych funkcji, w których powstanie niewątpliwy wkład miały dotychczasowe doświadczenia oraz uwagi i sugestie Użytkowników.