Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

arrow
Nowy moduł funkcjonalny systemu e-QSM  2010-06-05

Zgodnie z założonym planem rozwoju Elektronicznej Księgi Jakości, w dniu dzisiejszym udostępniony do użytkowania zostaje kolejny z planowanych, nowych modułów - rejestracja zapisów. Każdy z formularzy, na etapie wypełniania wprowadzony zostaje do rejestru, a jego wersja zostaje zarchiwizowana, dając tym samym możliwość gromadzenia wszelkich zapisów prowadzonych w ramach SZJ. Dla Użytkowników oznacza to możliwość ograniczenia dokumentów oraz ilości prac związanych z rejestracją i archiwizacją. Umożliwia także znacznie łatwiejsze dokumentowanie działań, zarówno podczas normalnej pracy, jak i podczas auditu.

arrow
Premiera nowej wersji - e-QSM 4.0  2010-06-05

W dniu dzisiejszym poraz pierwszy, oficjalnie została zaprezentowana najnowsza wersja systemu - e-QSM 4.0 System e-QSM 4.0 to narzędzie, które nie tylko umożliwia dystrybucję i zarządzanie dokumentacją przez Pełnomocników ds. Jakości. Jest to narzędzie, które dzięki automatyzacji wielu funkcji wspiera całość realizacji wdrożenia. Jego zastosowanie ma więc znaczący wpływ na skrócenia czas jego realizacji.

arrow
Zakończenie etapu walidacji - e-QSM - wersja jednostanowiskowa gotowa do użytkowania  2010-06-05

Oba procesy - zarówno testy, jak i walidacja oprogramowania przebiegły pomyślnie i po okresie wytężonej pracy, aplikacja e-QSM jest gotowa do użytkowania. e-QSM jest kontynuacją poprzednich edycji, jednak w znacznie szerszym zakresie, wspomagającą proces zarządzania dokumentacją oraz zapisami systemu zarządzania jakością. Aplikacja została wyposażona w szereg nowych funkcji, w których powstanie niewątpliwy wkład miały dotychczasowe doświadczenia oraz uwagi i sugestie Użytkowników.

arrow
Kolejny certyfikat  2010-06-05

W dniu dzisiejszym zakończył się pozytywnie audyt certyfikujący w spółce P.R.E.S.C.O. - gratulujemy, życząc dalszych sukcesów, już na etapie doskonalenia. Jest nam tym bardziej miło, iż proces wdrożenia, był wspomagany także przez nas, a cała dokumentacja SZJ funkcjonuje w systemie e-QSM v. 3.0

arrow
Walidacja nowej wersji - e-QSM 4.0  2010-06-05

Z dniem dzisiejszym zakończyliśmy testy funkjonalne i rozpoczęliśmy prace w najnowszej wersji oferowanego systemu - e-QSM 4.0 Korzystając z najnowszej wersji prowadzimy prace w ramach doskonalenia systemu zarządzania w spółce ALMA SA. Sprawdzenie aplikacji w rzeczywistych warunkach pozwoli zarówno na przeprowadzenie walidacji oprogramowania oraz na wykorzystanie zawartych w nim rozwiązań przez Klienta w ramach funkcjonującego systemu zarządzania jakością.