Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

arrow
Zakończenie etapu testów nowego modułu  2010-06-05

Kolejny element systemu - e-QSM komunikator, jest gotowy do wdrożenia w warunkach rzeczywistych. Przeprowadzone w ubiegłym tygodniu testy funkcjonalne, potwierdziły poprawność jego działania. Obecnie moduł zostanie poddany procesowi walidacji, w celu sprawdzenie funkcjonowania w rzeczywistych warunkach i jeszcze w tym miesiącu będzie wprowadzony do oferty produktowej, jako dodatkowy element systemu e-QSM - Elektroniczna Księga Jakości.

arrow
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem  2010-06-05

Prowadząc prace nad systemem e-QSM oraz uczestnicząc we wdrożeniach, zdobywamy kolejne doswiadczenia, poszerzając tym samym naszą wiedzę, zarówno na temat SZJ, jak i funkcjonowania oraz potrzeb Klientów w zakresie wspomagania, poprzez informatykę. Dlatego też postanowiliśmy podzielić się doświadczeniem z naszymi Klientami, opracowując skrypt, zawierający zarówno komentarz do normy, jak i kilka praktycznych wskazówek dotyczących wdrażania i nadzorowanie systemu jakości. Podręcznik ten stanowi dodatkowy element oferowanych przez nas produktów i usług.

arrow
Certyfikat dla ALMA SA  2010-06-05

W dniach 4 i 5 lipca br. w ALMA S.A. został przeprowadzony audit certyfikujący, potwierdzający wdrożonie i funkcjonowanie w Spółce Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001. Wdrożenie było prowadzone w oparciu o najnowszą wersję Elektronicznej Księgi Jakości - e-QSM. Pierwszy raz zostały także wykorzystane najnowsze moduły, których zasadność wprowadzenia do systemu, znalazła swoje potwierdzenie w ocenie Auditorów. Spółce ALMA SA gratulujemy zakończenia wdrożenia i życzymy kolejnych sukcesów.

arrow
e-QSM komunikator  2010-06-05

Komunikator to najnowszy produkt firmy, stanowiący dodatkowy moduł systemu e-QSM, który umożliwia informowanie poszczególnych Użytkowników o zmianach wprowadzonych w dokumentacji, bez konieczności logowania się do systemu. Aktualnie produkt przechodzi fazę testów, po której, przed udostępnieniem go Klientom zostanie poddany walidacji. Więcej szczegółów na temat nowego modułu, będą mogli Państwo przeczytać niebawem.

arrow
Nowy moduł funkcjonalny systemu e-QSM  2010-06-05

Zgodnie z założonym planem rozwoju Elektronicznej Księgi Jakości, w dniu dzisiejszym udostępniony do użytkowania zostaje kolejny z planowanych, nowych modułów - rejestracja zapisów. Każdy z formularzy, na etapie wypełniania wprowadzony zostaje do rejestru, a jego wersja zostaje zarchiwizowana, dając tym samym możliwość gromadzenia wszelkich zapisów prowadzonych w ramach SZJ. Dla Użytkowników oznacza to możliwość ograniczenia dokumentów oraz ilości prac związanych z rejestracją i archiwizacją. Umożliwia także znacznie łatwiejsze dokumentowanie działań, zarówno podczas normalnej pracy, jak i podczas auditu.