Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

arrow
Pakiet e-QSM w pełnej gotowości  2010-06-05

Zgodnie z planem zakończone zostały działania, mające na celu walidację systemu e-QSM wraz z nowymi, dodatkowymi modułami. Do najnowszych elementów należy m.in. komunikator, umożliwiający wzajemne przekazywanie informacji o wprowadzonych zmianach w systemie oraz przekazywanych formularzach. Podczas procesu walidacji pozyskaliśmy niezbędne do dalszego rozwoju dane, które niebawem znajdą swoje odzwierciedlenie w kolejnych edycjach najnowszej wersji systemu. Dzięki współpracy z Klientami oraz dzięki prowadzonym we własnym zakresie testom, w pełni zakończyliśmy prace nad systemem, który w obecnym kształcie nie tylko umożliwia nadzór nad dokumentacją SZJ, czy też wspomaga wdrożenie systemu. System e-QSM pozwala bowiem na uruchomienie elektronicznej formy obiegu dokumentów i rejestrację zapisów, stanowiących jednocześnie integralną część dokumentacji systemowej.

arrow
Zakończenie etapu testów nowego modułu  2010-06-05

Kolejny element systemu - e-QSM komunikator, jest gotowy do wdrożenia w warunkach rzeczywistych. Przeprowadzone w ubiegłym tygodniu testy funkcjonalne, potwierdziły poprawność jego działania. Obecnie moduł zostanie poddany procesowi walidacji, w celu sprawdzenie funkcjonowania w rzeczywistych warunkach i jeszcze w tym miesiącu będzie wprowadzony do oferty produktowej, jako dodatkowy element systemu e-QSM - Elektroniczna Księga Jakości.

arrow
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem  2010-06-05

Prowadząc prace nad systemem e-QSM oraz uczestnicząc we wdrożeniach, zdobywamy kolejne doswiadczenia, poszerzając tym samym naszą wiedzę, zarówno na temat SZJ, jak i funkcjonowania oraz potrzeb Klientów w zakresie wspomagania, poprzez informatykę. Dlatego też postanowiliśmy podzielić się doświadczeniem z naszymi Klientami, opracowując skrypt, zawierający zarówno komentarz do normy, jak i kilka praktycznych wskazówek dotyczących wdrażania i nadzorowanie systemu jakości. Podręcznik ten stanowi dodatkowy element oferowanych przez nas produktów i usług.

arrow
Certyfikat dla ALMA SA  2010-06-05

W dniach 4 i 5 lipca br. w ALMA S.A. został przeprowadzony audit certyfikujący, potwierdzający wdrożonie i funkcjonowanie w Spółce Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2001. Wdrożenie było prowadzone w oparciu o najnowszą wersję Elektronicznej Księgi Jakości - e-QSM. Pierwszy raz zostały także wykorzystane najnowsze moduły, których zasadność wprowadzenia do systemu, znalazła swoje potwierdzenie w ocenie Auditorów. Spółce ALMA SA gratulujemy zakończenia wdrożenia i życzymy kolejnych sukcesów.

arrow
e-QSM komunikator  2010-06-05

Komunikator to najnowszy produkt firmy, stanowiący dodatkowy moduł systemu e-QSM, który umożliwia informowanie poszczególnych Użytkowników o zmianach wprowadzonych w dokumentacji, bez konieczności logowania się do systemu. Aktualnie produkt przechodzi fazę testów, po której, przed udostępnieniem go Klientom zostanie poddany walidacji. Więcej szczegółów na temat nowego modułu, będą mogli Państwo przeczytać niebawem.