Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

arrow
Nowe miejsca na mapie Klientów  2010-06-05

W związku z przekazaniem do użytkowania, kolejnych serwerów, na naszej mapce pojawiły się kolejne trzy loga systemu. System e-QSM został uruchomiony w jednym z Urzędów Wojewódzkich oraz w dwóch Przedsiębiorstwach o charakterze produkcyjno-usługowym.

arrow
Kolejny certyfikat i kolejny sprawdzian dla systemu e-QSM  2010-06-05

W mijającym tygodniu został przeprowadzony adit certyfikujący u naszego Klienta - Konsorcjum GEO-SAT, które oferuje usługi w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. Tradycyjnie już, całość wdrożenia została oparta na systemie e-QSM, co umożliwiło sprawne przeprowadzenie zarówno wdrożenia, jak i samego procesu certyfikacji. Tym razem jednostką certyfikującą był Moody International Polska Spółka z o.o.

arrow
Kolejne serwery systemu e-QSM  2010-06-05

W ubiegłym tygodniu przekazaliśmy do użytku kolejny zestaw licencji na system e-QSM w wersji standard. Tym razem jest to wersja edukacyjna, przeznaczona dla potrzeb prowadzenia zajęć z zakresu systemów zarządzania jakością. Natomiast w tym tygodniu zostanie przekazany do użytku system w wersji PRO, zawierający zintegrowany kreator formularzy elektronicznych - DFC, który dzięki swym funkcjom umożliwia samodzielne budowanie formatek, pozwalających na prowadzenie zapisów w systemie bazodanowym.  Dokumenty utworzone w systemie DFC stanowią podstawę wzajemnego przekazywania dokumentów drogą elektroniczną. Pozwalają na ograniczenie zarówno ilości pozycji (formularzy) w strukturze dokumentów, zdecydowanie lepsze zarządzanie zapisami, a także na ograniczenie kosztów utrzymania SZJ.

arrow
Integracja systemu e-QSM z modułem DFC  2010-06-05

System DFC, to moduł oparty na bazodanowym systemie zapisu i gromadzenia danych, służący do budowy elektronicznych formularzy oraz ich dynamicznego implementowania w systemie dokumentacji. W stosunku do formularzy tradycyjnych (np. tworzonych w MS Word) formatki DFC stanowią alternatywną formę gromadzenia i przekazywania zapisów, a dane z każdego wypełnionego formularza zapisywane są jako rekord w tabeli bazy danych. Do tej pory moduł DFC stanowił odrębny system, możliwy do wdrożenia jedynie w ramach indywidualnych zamówień. W ubiegłym tygodniu natomiast zakończyliśmy pierwszy etap integracji obu aplikacji - e-QSM oraz DFC, otrzymując w ten sposób kompletne rozwiązanie dla potrzeb zarówno SZJ, jak i systemu przekazywania formularzy drogą elektroniczną, co uprości procedurę wdrożenia, a co za tym idzie obiniży też jego koszt.

arrow
Modułowe rozszerzenia dla e-QSM  2010-06-05

System e-QSM został wyposażony w nowy moduł, umożliwiający podłączanie kolejnych elementów funkcjonalnych, bez konieczności ingerowania, w istniejący i pracujący system. Umożliwia on także dołączanie rozszerzeń (pluginów) na życzenie Klienta, co daje możliwość łatwego rozwoju systemu, po przez tworzenie i integrowanie z systemem indywidualnych modułów, bez konieczności przebudowywania głównego kodu. Pierwsze rozszerzenia, planowane w ramach rozwoju systemu e-QSM pojawią się już wkrótce.