Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

arrow
e-QSM kolejny etap w rozwoju systemu  2010-06-05

Z dniem dzisiejszym podpisaliśmy umowę na realizację wdrożenia systemu e-QSM w pełnej wersji, obejmującej aktualnie dostępny zakres funkcjonalny, czyli system nadzoru nad dokumentacją z zakresu norm ISO; moduł towarzyszące, zarządzające takimi elementami jak struktura firmy, pracownicy, wyposażenie, kwalifikacje, a także Komunikator oraz moduł DFC, wykorzystywane przy tworzeniu i uruchamianiu obiegu dokumentów. W ramach wdrożenia zostaną uruchomione funkcje, które jak dotąd oczekiwały na aktywację, a które umożliwiają m.in. realizację podglądu zdarzeń w systemie zarówno w zakresie wymaganym przez SZJ, jak i w zakresie operacyjnym. Przeprowadzona zostanie także integracja z innymi, funkcjonującym już u Klienta zasobami. Część najnowszych funkcji prezentuje obecnie dostępna w dziale Download wersja demonstracyjna, natomiast najnowsze elementy zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym do testów już niebawem.

arrow
e-QSM w administracji  2010-06-05

W dniu 25 kwietnia br. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, został przeprowadzony przez DEKRA Intertek Certification Sp. z o.o., audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością EN ISO9001:2000. Audit zakończył się, jak można się było tego wcześniej spodziewać, na podstawie tego co mieliśmy okazję zaobserwować, wnioskowaniem o utrzymanie certyfikatu. Dla nas, z uwagi na fakt świadczenia usług na rzecz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, to podwójnie pozytywna wiadomość. Jak czytamy bowiem w raporcie: "W celu uproszczenia oraz usprawnienia procesu przygotowania, zatwierdzania i publikacji dokumentów wdrażany jest System Informatyczny EQSM". Kontynuując prace nad dalszym rozwojem systemu e-QSM, wszystkim Pracownikom Urzędu gratulujemy pozytywnego zakończenia auditu, życząc dalszych owocnych działań w zakresie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

arrow
DFC nowa wersja kreatora formularzy elektronicznych  2006-03-20

Podobnie jak system e-QSM, tak i pozostałe związane z nim moduły, cały czas podlegają rozwojowi, wynikającemu z potrzeb zgłaszanych przez naszych Klientów, tak obecnych, jak i potencjalnych. Dotychczas moduł DFC, biorący udział w obiegu dokumentów, jako element wykorzystywany do budowy formularzy elektronicznych, pozwalał na wykorzystanie jedynie danych zawartych w jednym, określonym procesie. Obecnie testom poddawana jest wersja, która umożliwia Użytkownikowi samodzielne tworzenie powiązań z zewnętrznymi bazami, co pozwala na lepszą integrację danych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie i jednocześnie rozszerza zakres wykorzystania samego narzędzia do budowy i nadzorowania obiegu dokumentów.

arrow
Obchodzimy trzecie urodziny - krótkie podsumowanie  2010-06-05

W lutym br. system e-QSM obchodzi swoje trzecie urodziny. Prototyp powstał na wiosnę 2003 roku, a pierwsza komercyjna instalacja systemu e-QSM miała miejsce jesienią 2003 roku. Od tego czasu, w wyniku współpracy z Klientami oraz Partnerami, oferowane przez nas oprogramowanie doczekało się wielu nowych funkcji, a obecnie dostępna wersja nie stanowi już jedynie systemu przeznaczonego do nadzoru nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Wraz z rozwojem oprogramowania wzrastała liczba udostępnianych licencji, zarówno na wersje jednostanowiskowe, jak i na wersje sieciowe. W gronie naszych Klientów znajdują się przedsiębiorstwa, które od podstaw prowadziły wdrożenie SZJ z wykorzystaniem Elektronicznej Księgi Jakości i każde z tych wdrożeń kończyło się sukcesem w postaci certyfikowanego systemu.

arrow
System przekazywania dokumentów, zintegrowany z dokumentacją SZJ  2010-06-05

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy testy, dotyczące funkcjonowania systemu e-QSM wraz z zintegrowanym z nim modułem Kreatora Dynamicznych Formularzy - DFC. Obecnie system został poddany walidacji, czyli uruchomieniu w rzeczywistych warunkach, na serwerze Klienta. Zintegrowanie obu produktów, pozwoliło na uruchomienie systemu przekazywania drogą elektroniczną formularzy, stanowiących integralną część dokumentacji SZJ. Dzięki temu wszelkie działania w Organizacji są prowadzone w ścisłym powiązaniu z wdrożonymi zasadami. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu modułu DFC, który umożliwia eksportowanie danych zgromadzonych w bazach, system daje dodatkowo możliwość generowania zestawień dla poszczególnych procesów, a to umożliwia ich lepszą kontrolę.