Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

arrow
DFC nowa wersja kreatora formularzy elektronicznych  2006-03-20

Podobnie jak system e-QSM, tak i pozostałe związane z nim moduły, cały czas podlegają rozwojowi, wynikającemu z potrzeb zgłaszanych przez naszych Klientów, tak obecnych, jak i potencjalnych. Dotychczas moduł DFC, biorący udział w obiegu dokumentów, jako element wykorzystywany do budowy formularzy elektronicznych, pozwalał na wykorzystanie jedynie danych zawartych w jednym, określonym procesie. Obecnie testom poddawana jest wersja, która umożliwia Użytkownikowi samodzielne tworzenie powiązań z zewnętrznymi bazami, co pozwala na lepszą integrację danych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie i jednocześnie rozszerza zakres wykorzystania samego narzędzia do budowy i nadzorowania obiegu dokumentów.

arrow
Obchodzimy trzecie urodziny - krótkie podsumowanie  2010-06-05

W lutym br. system e-QSM obchodzi swoje trzecie urodziny. Prototyp powstał na wiosnę 2003 roku, a pierwsza komercyjna instalacja systemu e-QSM miała miejsce jesienią 2003 roku. Od tego czasu, w wyniku współpracy z Klientami oraz Partnerami, oferowane przez nas oprogramowanie doczekało się wielu nowych funkcji, a obecnie dostępna wersja nie stanowi już jedynie systemu przeznaczonego do nadzoru nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Wraz z rozwojem oprogramowania wzrastała liczba udostępnianych licencji, zarówno na wersje jednostanowiskowe, jak i na wersje sieciowe. W gronie naszych Klientów znajdują się przedsiębiorstwa, które od podstaw prowadziły wdrożenie SZJ z wykorzystaniem Elektronicznej Księgi Jakości i każde z tych wdrożeń kończyło się sukcesem w postaci certyfikowanego systemu.

arrow
System przekazywania dokumentów, zintegrowany z dokumentacją SZJ  2010-06-05

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy testy, dotyczące funkcjonowania systemu e-QSM wraz z zintegrowanym z nim modułem Kreatora Dynamicznych Formularzy - DFC. Obecnie system został poddany walidacji, czyli uruchomieniu w rzeczywistych warunkach, na serwerze Klienta. Zintegrowanie obu produktów, pozwoliło na uruchomienie systemu przekazywania drogą elektroniczną formularzy, stanowiących integralną część dokumentacji SZJ. Dzięki temu wszelkie działania w Organizacji są prowadzone w ścisłym powiązaniu z wdrożonymi zasadami. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu modułu DFC, który umożliwia eksportowanie danych zgromadzonych w bazach, system daje dodatkowo możliwość generowania zestawień dla poszczególnych procesów, a to umożliwia ich lepszą kontrolę.

arrow
Nowe miejsca na mapie Klientów  2010-06-05

W związku z przekazaniem do użytkowania, kolejnych serwerów, na naszej mapce pojawiły się kolejne trzy loga systemu. System e-QSM został uruchomiony w jednym z Urzędów Wojewódzkich oraz w dwóch Przedsiębiorstwach o charakterze produkcyjno-usługowym.

arrow
Kolejny certyfikat i kolejny sprawdzian dla systemu e-QSM  2010-06-05

W mijającym tygodniu został przeprowadzony adit certyfikujący u naszego Klienta - Konsorcjum GEO-SAT, które oferuje usługi w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. Tradycyjnie już, całość wdrożenia została oparta na systemie e-QSM, co umożliwiło sprawne przeprowadzenie zarówno wdrożenia, jak i samego procesu certyfikacji. Tym razem jednostką certyfikującą był Moody International Polska Spółka z o.o.