Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

arrow
Obchodzimy trzecie urodziny - krótkie podsumowanie  2010-06-05

W lutym br. system e-QSM obchodzi swoje trzecie urodziny. Prototyp powstał na wiosnę 2003 roku, a pierwsza komercyjna instalacja systemu e-QSM miała miejsce jesienią 2003 roku. Od tego czasu, w wyniku współpracy z Klientami oraz Partnerami, oferowane przez nas oprogramowanie doczekało się wielu nowych funkcji, a obecnie dostępna wersja nie stanowi już jedynie systemu przeznaczonego do nadzoru nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). Wraz z rozwojem oprogramowania wzrastała liczba udostępnianych licencji, zarówno na wersje jednostanowiskowe, jak i na wersje sieciowe. W gronie naszych Klientów znajdują się przedsiębiorstwa, które od podstaw prowadziły wdrożenie SZJ z wykorzystaniem Elektronicznej Księgi Jakości i każde z tych wdrożeń kończyło się sukcesem w postaci certyfikowanego systemu.

arrow
System przekazywania dokumentów, zintegrowany z dokumentacją SZJ  2010-06-05

W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy testy, dotyczące funkcjonowania systemu e-QSM wraz z zintegrowanym z nim modułem Kreatora Dynamicznych Formularzy - DFC. Obecnie system został poddany walidacji, czyli uruchomieniu w rzeczywistych warunkach, na serwerze Klienta. Zintegrowanie obu produktów, pozwoliło na uruchomienie systemu przekazywania drogą elektroniczną formularzy, stanowiących integralną część dokumentacji SZJ. Dzięki temu wszelkie działania w Organizacji są prowadzone w ścisłym powiązaniu z wdrożonymi zasadami. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu modułu DFC, który umożliwia eksportowanie danych zgromadzonych w bazach, system daje dodatkowo możliwość generowania zestawień dla poszczególnych procesów, a to umożliwia ich lepszą kontrolę.

arrow
Nowe miejsca na mapie Klientów  2010-06-05

W związku z przekazaniem do użytkowania, kolejnych serwerów, na naszej mapce pojawiły się kolejne trzy loga systemu. System e-QSM został uruchomiony w jednym z Urzędów Wojewódzkich oraz w dwóch Przedsiębiorstwach o charakterze produkcyjno-usługowym.

arrow
Kolejny certyfikat i kolejny sprawdzian dla systemu e-QSM  2010-06-05

W mijającym tygodniu został przeprowadzony adit certyfikujący u naszego Klienta - Konsorcjum GEO-SAT, które oferuje usługi w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. Tradycyjnie już, całość wdrożenia została oparta na systemie e-QSM, co umożliwiło sprawne przeprowadzenie zarówno wdrożenia, jak i samego procesu certyfikacji. Tym razem jednostką certyfikującą był Moody International Polska Spółka z o.o.

arrow
Kolejne serwery systemu e-QSM  2010-06-05

W ubiegłym tygodniu przekazaliśmy do użytku kolejny zestaw licencji na system e-QSM w wersji standard. Tym razem jest to wersja edukacyjna, przeznaczona dla potrzeb prowadzenia zajęć z zakresu systemów zarządzania jakością. Natomiast w tym tygodniu zostanie przekazany do użytku system w wersji PRO, zawierający zintegrowany kreator formularzy elektronicznych - DFC, który dzięki swym funkcjom umożliwia samodzielne budowanie formatek, pozwalających na prowadzenie zapisów w systemie bazodanowym.  Dokumenty utworzone w systemie DFC stanowią podstawę wzajemnego przekazywania dokumentów drogą elektroniczną. Pozwalają na ograniczenie zarówno ilości pozycji (formularzy) w strukturze dokumentów, zdecydowanie lepsze zarządzanie zapisami, a także na ograniczenie kosztów utrzymania SZJ.