Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

arrow
e-QSM uzupełnienie funkcjonalności  2010-06-05

Właśnie została udostępniona do pobrania nowa wersja systemu, uzupełniona o nowe funkcje wpływające na ergonomię funkcjonowania systemu obiegu dokumentów.  Dla Klientów, u których wdrożony został system obiegu dokumentów w oparciu o platformę "e-QSM - DFC" i którzy objęci są serwisem gwarancyjnym lub pogwarancyjnym, aktualizacja dostępna jest nieodpłatnie.

arrow
Platforma 'e-QSM-DFC' - nie tylko Księga Jakości  2010-06-05

W ubiegłym tygodniu został oddany do użytku, zapowiadany wcześniej plugin, umożliwiający śledzenie obiegów poszczególnych dokumentów, a więc nadzorowanie poprzez zapisy postępów w procesie. Dzięki systematycznemu rozwojowi, platforma 'e-QSM - DFC' daje obecnie możliwości znacznie wykraczające poza obszar określany mianem Elektronicznej Księgi Jakości. Zastosowanie pluginu podglądu zapisów umożliwia stały dostęp i kontrolę nad przebiegiem działań, jednocześnie identyfikując wszystkie etapy realizacji. Z racji połączenia dwóch obszarów - wymogów normy w zakresie nadzoru nad dokumentacją oraz obiegu dokumentów, otrzymaliśmy dodatkową wartość dla oferowanego przez nas systemu. Obecnie samo wdrożenie pełnej platformy, które prowadzone jest zgodnie z wymaganiami normy, może stanowić jednocześnie wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z ISO9000 lub też jego doskonalenie.  Tym samym Klient zainteresowany wdrożeniem przez nas lub naszych Partnerów Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o platformę 'e-QSM - DFC', otrzymuje jednocześnie dwie usługi, które uzupełniając się dają całkiem inne, nowe korzyści niż te, które wynikają z wdrożeń SZJ prowadzonych tradycyjną metodą. Klienci, u których funkcjonuje już system, mogą natomiast otrzymać wraz z wdrożeniem platofmy, jako usługę dodaną pełny przegląd i weryfikację wdrożonych zasad funkcjonowania.

arrow
Moduł rozszerzeń wystartował  2010-06-05

Moduł rozszerzeń to kolejny z elementów, który wpływa bezpośrednio na zakres funkcjonalny systemu. Jego przeznaczenie, to realizacja funkcji dedykowanych lub nierealizowanych bezpośrednio przez samą platformę - "e-QSM - DFC". Umożliwia dołączanie m.in. aplikacji pisanych na indywidualne życzenie Klienta, czy też pozwala na uruchomienie specjalnych funkcji, które nie są wykonywane w ramach standardu, a które wykorzystują dane zawarte w bazie systemu. Zastosowanie pluginów to rozwiązanie, które gwarantuje zarówno stabilność funkcjonowania platformy, jak też daje szerokie możliwości jej rozwoju i jeszcze lepsze dopasowanie do potrzeb i indywidualnych wymagań Klientów. Znacząco wpływa także na koszt modyfikacji samego systemu. Pierwsze zastosowanie modułu to rozszerzenie, pobierające dane z części magazynowej systemu Subiekt GT, co umożliwiło uruchomienie pełnego obiegu dokumentów w ramach procesu produkcji realizowanego na rzecz jednego z naszych Klientów. Drugi plugin, który na dniach zostanie uruchomiony to moduł podglądu rejestrów, który umożliwi pełny wgląd w bazy poszczególnych dokumentów oraz pozwoli na śledzenie ścieżki dokumentu przekazywanego w ramach obiegu. Tym samym platforma "e-QSM - DFC" przestaje stanowić jedynie narzędzie do nadzoru nad dokumentacją, pozwala bowiem na nadzorowanie procesów i jej wdrożenie umożliwia spełnienie wymagań normy i efektywne doskonalenie systemu zarządzania.

arrow
e-QSM nowe wyzwania  2010-06-05

Dokonywane zmiany i stały rozwój systemu, powoli pozwala na określenie oferowanego przez nas produktu mianem platformy systemowej. e-QSM nie stanowi już systemu samego w sobie, lecz pozwala na budowanie struktury informacyjnych zależnych od bieżących wymagań Klientów. Aktualne, najnowsze wdrożenie, realizowane dla Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego "Elżbietanki", to także kolejny krok do przodu, tym razem w zakresie obsługiwanych przez nas branż. W ramach wdrożenia, oprócz realizacji standardowych prac w zakresie elektronicznej księgi jakości, uruchamiane są także obiegi dokumentów z zakresu obsługi Pacjentów, obejmujące rejestrację, nadzór nad zabiegami oraz ocenę skuteczność zabiegów.

arrow
Kreator formularzy elektronicznych DFC 2.0 wersja testowa  2010-06-05

Każdy system podlega stałemu rozwojowi, który umożliwia spełnianie, rosnących oczekiwań Użytkowników. Podobnie jak główny element systemu e-QSM - eletroniczna księga jakości, tak i związane z nim elementy, sukcesywnie są rozwijane, a kierunek wyznaczają wymagania, jakie stawiają nam nasi obecni, jak i potencjalni Klienci. Moduł DFC doczekał się tym samym drugiej edycji, a wersja DFC 2.0 właśnie weszła w fazę testów. Co uzyskuje Użytkownik - przede wszystkim zdecydowanie szerszy zakres zarządzania i wykorzystania danych oraz możliwość śledzenia procesów (obiegów poszczególnych dokumentów). Zastosowane w nowej wersji mechanizmy, umożliwiają ponadto realizację łączenia zasobów (pełnego wykorzystania danych zawartych w samym systemie, jak też w zewnętrznych bazach danych) i wykorzystania ich w ramach obiegów realizowanych w systemie e-QSM. Co ważne pojawienie się nowej wersji modułu DFC nie wpływa na koszt zakupu licencji, który dzięki przyjętej polityce cenowej pozostaje na tym samym poziomie.