Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

arrow
e-QSM nowe wyzwania  2010-06-05

Dokonywane zmiany i stały rozwój systemu, powoli pozwala na określenie oferowanego przez nas produktu mianem platformy systemowej. e-QSM nie stanowi już systemu samego w sobie, lecz pozwala na budowanie struktury informacyjnych zależnych od bieżących wymagań Klientów. Aktualne, najnowsze wdrożenie, realizowane dla Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego "Elżbietanki", to także kolejny krok do przodu, tym razem w zakresie obsługiwanych przez nas branż. W ramach wdrożenia, oprócz realizacji standardowych prac w zakresie elektronicznej księgi jakości, uruchamiane są także obiegi dokumentów z zakresu obsługi Pacjentów, obejmujące rejestrację, nadzór nad zabiegami oraz ocenę skuteczność zabiegów.

arrow
Kreator formularzy elektronicznych DFC 2.0 wersja testowa  2010-06-05

Każdy system podlega stałemu rozwojowi, który umożliwia spełnianie, rosnących oczekiwań Użytkowników. Podobnie jak główny element systemu e-QSM - eletroniczna księga jakości, tak i związane z nim elementy, sukcesywnie są rozwijane, a kierunek wyznaczają wymagania, jakie stawiają nam nasi obecni, jak i potencjalni Klienci. Moduł DFC doczekał się tym samym drugiej edycji, a wersja DFC 2.0 właśnie weszła w fazę testów. Co uzyskuje Użytkownik - przede wszystkim zdecydowanie szerszy zakres zarządzania i wykorzystania danych oraz możliwość śledzenia procesów (obiegów poszczególnych dokumentów). Zastosowane w nowej wersji mechanizmy, umożliwiają ponadto realizację łączenia zasobów (pełnego wykorzystania danych zawartych w samym systemie, jak też w zewnętrznych bazach danych) i wykorzystania ich w ramach obiegów realizowanych w systemie e-QSM. Co ważne pojawienie się nowej wersji modułu DFC nie wpływa na koszt zakupu licencji, który dzięki przyjętej polityce cenowej pozostaje na tym samym poziomie.

arrow
e-QSM kolejny etap w rozwoju systemu  2010-06-05

Z dniem dzisiejszym podpisaliśmy umowę na realizację wdrożenia systemu e-QSM w pełnej wersji, obejmującej aktualnie dostępny zakres funkcjonalny, czyli system nadzoru nad dokumentacją z zakresu norm ISO; moduł towarzyszące, zarządzające takimi elementami jak struktura firmy, pracownicy, wyposażenie, kwalifikacje, a także Komunikator oraz moduł DFC, wykorzystywane przy tworzeniu i uruchamianiu obiegu dokumentów. W ramach wdrożenia zostaną uruchomione funkcje, które jak dotąd oczekiwały na aktywację, a które umożliwiają m.in. realizację podglądu zdarzeń w systemie zarówno w zakresie wymaganym przez SZJ, jak i w zakresie operacyjnym. Przeprowadzona zostanie także integracja z innymi, funkcjonującym już u Klienta zasobami. Część najnowszych funkcji prezentuje obecnie dostępna w dziale Download wersja demonstracyjna, natomiast najnowsze elementy zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym do testów już niebawem.

arrow
e-QSM w administracji  2010-06-05

W dniu 25 kwietnia br. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, został przeprowadzony przez DEKRA Intertek Certification Sp. z o.o., audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością EN ISO9001:2000. Audit zakończył się, jak można się było tego wcześniej spodziewać, na podstawie tego co mieliśmy okazję zaobserwować, wnioskowaniem o utrzymanie certyfikatu. Dla nas, z uwagi na fakt świadczenia usług na rzecz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, to podwójnie pozytywna wiadomość. Jak czytamy bowiem w raporcie: "W celu uproszczenia oraz usprawnienia procesu przygotowania, zatwierdzania i publikacji dokumentów wdrażany jest System Informatyczny EQSM". Kontynuując prace nad dalszym rozwojem systemu e-QSM, wszystkim Pracownikom Urzędu gratulujemy pozytywnego zakończenia auditu, życząc dalszych owocnych działań w zakresie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

arrow
DFC nowa wersja kreatora formularzy elektronicznych  2006-03-20

Podobnie jak system e-QSM, tak i pozostałe związane z nim moduły, cały czas podlegają rozwojowi, wynikającemu z potrzeb zgłaszanych przez naszych Klientów, tak obecnych, jak i potencjalnych. Dotychczas moduł DFC, biorący udział w obiegu dokumentów, jako element wykorzystywany do budowy formularzy elektronicznych, pozwalał na wykorzystanie jedynie danych zawartych w jednym, określonym procesie. Obecnie testom poddawana jest wersja, która umożliwia Użytkownikowi samodzielne tworzenie powiązań z zewnętrznymi bazami, co pozwala na lepszą integrację danych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie i jednocześnie rozszerza zakres wykorzystania samego narzędzia do budowy i nadzorowania obiegu dokumentów.