Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

arrow
Kolejny audit zakończony powodzeniem  2007-01-30

W dniu wczorajszym nasz Klient - "Konsorcjum GEO-SAT" pomyślnie przeszedł audit nadzoru, uzyskując tym samym przedłużenie ważności certyfikatu na kolejny rok. Dzięki oparciu części dokumentacyjnej na "e-QSM - Elektroniczna Księga Jakości" cały proces auditu przebiegł bardzo sprawnie. Członkom Konsorcjum gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w procesie doskonalenia systemu.

arrow
Nowe funkcje dla obiegu dokumentów  2010-06-05

W ubiegłym tygodniu ruszyła testowa wersja nowej edycji platformy "e-QSM - DFC". System został wyposażony w nowe funkcje, rozszerzające dotychczasowe możliwości sterowania obiegiem dokumentów. Wprowadzone rozwiązania mają na celu zarówno rozwój dotychczasowych możliwości i ergonomii systemu, jak też mają na celu umożliwić Użytkownikom naszych produktów na bardziej samodzielne zarządzanie własnymi zasobami w tym zakresie. Najnowsze elementy już zostały udostępnione Klientom do walidacji. Zmianie ulega także element nadzoru nad wyposażeniem, którego moduł w najnowszej edycji zostanie zastąpiony pluginem, a którego testowe uruchomienie przewidujemy na koniec miesiąca stycznia.

arrow
Nowa edycja platformy "e-QSM-DFC", na nowy rok  2010-06-05

Powoli mijający już rok 2006 był rokiem wielu zmian w systemie, które jako kontynuacja pierwotnych założeń, doprowadziły do uzyskania efektu jakim było przejście od systemu przeznaczonego jedynie dla potrzeb nadzoru nad dokumentacją SZJ, do platformy, umożliwiającej uruchamianie obiegu dokumentu. Prace zrealizowane wspólnie z Klientami oraz elementy wdrożone w życie w ramach własnego projektu, pozwoliły na oddanie do użytkowania narzędzi, które umożliwiają samodzielne zarządzanie środowiskiem wewnętrznej informacji. Dbając o stały rozwój oferowanych produktów informatycznych, rozpoczęliśmy działania, których efektem będzie znacznie szerszy niż dotychczas zakres funkcjonalny, co oznacza pojawienie się nowej edycji systemu. Premiera nowej funkcjonalności planowana jest na początek 2007 roku. Znacznemu rozwojowi poddane zostają moduły - DFC oraz Workflow, co gwarantuje jeszcze lepsze zarządzanie obiegiem dokumentów oraz danymi, a dotychczas stanowiący integralną część systemu moduł Wyposażenia, doczeka się swojego następcy, całkiem nowego elementu, który będzie funkcjonował jako rozszerzenie, co dodatkowo wpłynie na poprawę ergonomii całości. Tym samym zamknięty zostanie kolejny etap życia systemu e-QSM, gdyż nowa edycja, to kolejny duży krok do przodu. Oczywiście wszelkie dotychczas rozpoczęte i prowadzone prace wdrożeniowe będą realizowane w normalnym trybie z zachowaniem nadzoru technicznego, gwarantującego poprawną pracę dotychczas uruchomionych wersji.

arrow
e-QSM uzupełnienie funkcjonalności  2010-06-05

Właśnie została udostępniona do pobrania nowa wersja systemu, uzupełniona o nowe funkcje wpływające na ergonomię funkcjonowania systemu obiegu dokumentów.  Dla Klientów, u których wdrożony został system obiegu dokumentów w oparciu o platformę "e-QSM - DFC" i którzy objęci są serwisem gwarancyjnym lub pogwarancyjnym, aktualizacja dostępna jest nieodpłatnie.

arrow
Platforma 'e-QSM-DFC' - nie tylko Księga Jakości  2010-06-05

W ubiegłym tygodniu został oddany do użytku, zapowiadany wcześniej plugin, umożliwiający śledzenie obiegów poszczególnych dokumentów, a więc nadzorowanie poprzez zapisy postępów w procesie. Dzięki systematycznemu rozwojowi, platforma 'e-QSM - DFC' daje obecnie możliwości znacznie wykraczające poza obszar określany mianem Elektronicznej Księgi Jakości. Zastosowanie pluginu podglądu zapisów umożliwia stały dostęp i kontrolę nad przebiegiem działań, jednocześnie identyfikując wszystkie etapy realizacji. Z racji połączenia dwóch obszarów - wymogów normy w zakresie nadzoru nad dokumentacją oraz obiegu dokumentów, otrzymaliśmy dodatkową wartość dla oferowanego przez nas systemu. Obecnie samo wdrożenie pełnej platformy, które prowadzone jest zgodnie z wymaganiami normy, może stanowić jednocześnie wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z ISO9000 lub też jego doskonalenie.  Tym samym Klient zainteresowany wdrożeniem przez nas lub naszych Partnerów Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o platformę 'e-QSM - DFC', otrzymuje jednocześnie dwie usługi, które uzupełniając się dają całkiem inne, nowe korzyści niż te, które wynikają z wdrożeń SZJ prowadzonych tradycyjną metodą. Klienci, u których funkcjonuje już system, mogą natomiast otrzymać wraz z wdrożeniem platofmy, jako usługę dodaną pełny przegląd i weryfikację wdrożonych zasad funkcjonowania.