Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

arrow
Nowe funkcje już dostępne  2010-06-05

W tym tygodniu zakończyliśmy testy oraz walidację najnowszego z modułów (Planowanie) oraz najnowszych funkcji, w które zostały wyposażone, dotychczas oferowane przez nas elementy systemu "e-QSN - DFC" (zmiany dotyczą pluginu workflow oraz serwera). Elementy, stanowiące uzupełnienie funkcjonalności powstały w wyniku współpracy z Klientami i zgodnie z zasadą nadzoru technicznego nowe wersje na dniach zostaną nieodpłatnie udostępnione pozostałym Klientom, objętym serwisem technicznym. Na miesiąc sierpień planowane jest uruchomienie nowego pluginu - modułu eksportu danych do systemów zewnętrznych, co umożliwi jeszcze lepsze wykorzystanie zasobów np. w ramach zewnętrznych serwisów www, czy innych systemów informatycznych.

arrow
Audit bez niezgodności  2010-06-05

W dniu dzisiejszym w firmie Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. zakończył się pozytywnym wynikiem kolejny audit Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO9001:2000. W trakcie auditu nie stwierdzono niezgodności. Gratulując firmie Kreisel, życzymy dalszych sukcesów w doskonaleniu systemu. Dla nas istotnym zapisem w raporcie jest zdanie: "Dokumentacja systemowa jest nadzorowana przez dobrze zdefiniowany i wdrożony autorski komputerowy system obiegu dokumentacji". Jednostką prowadzącą audit był ISOQAR CEE Sp. z o.o., natomiast firmą wdrażającą, z którą mamy przyjemność wspólnie nadzorować wdrożony systemy jest MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

arrow
Certyfikat i nowe warunki funkcjonowania  2010-06-05

Wczoraj, 30. maja br. Kierownictwo Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego "Elżbietanki" z Zielonej Góry miało przyjemność usłyszeć, oczekiwane przez wszystkich auditowanych zdanie "Będziemy wnioskować o przyznanie certyfikatu". Gratulując, życzymy dalszych sukcesów w doskonaleniu systemu zarządzania. Dla nas fakt pozytywnego zakończenia auditu ma także ogromne znaczenie, gdyż od roku dokumentacja systemowa jest prowadzona w systemie e-QSM. Co więcej, część zapisów już w chwili obecnej jest prowadzona w ramach obiegu dokumentów, opartych na module DFC, a kolejne zostaną uruchomione niebawem. Istotnym jest także fakt, zarówno dla Auditowanych, Auditujących, jak i dla nas samych, iż cały audit był prowadzony pod nadzorem Pani G. Schirmer z TGA-Begutachterin, jednostki akredytującej z Niemiec. Jednostką prowadzącą audity był TÜV Rheinland Polska. W dniu wczorajszym Zakładowi Opiekuńczo-Rehabilitacyjnemu został także przekazany do użytkowania w ramach walidacji najnowszy produkt, uzupełniający funkcjonalność systemu e-QSM - moduł "Planowanie zasobów".

arrow
Krótkie podsumowanie  2010-06-05

Jednym z głównych celów jaki stawiamy przed naszymi produktami jest ich stabilność oraz możliwie jak najniższa awaryjność. Ta forma podejścia od samego początku pozwala nam na utrzymywanie jednych z najniższych cen na rynku, przy stałym wzroście jakości produktów i usług. Oferowanie stabilnego oprogramowania pozwala nam bardziej skupić się na projektowaniu i wdrażaniu nowości, bez strat związanych z obsługą zgłoszeń serwisowych. Sukcesywna praca nad jakością produktów umożliwiła nam obniżenie liczby zgłoszeń serwisowych do znikomego poziomu, przy jednoczesnym zwiększaniu się liczby dostępnych modułów oraz uruchamianych systemów u naszych Klientów. Aktualna średnia zgłoszeń, przypadająca na jednego Klienta, to 0,17 zgłoszenia na miesiąc, a dla samych zgłoszeń serwisowych związanych z serwisem współczynnik ten wynosi 0,11. Nie oznacza to jednak zakończenia procesu doskonalenia produktów. Już niebawem, dzięki uwagom i opiniom Klientów pojawią się nowe wersje dotychczasowych modułów (serwer, moduł DFC oraz komunikator), udoskonalone pod kątem ergonomii oraz nowych możliwości.

arrow
Moduł Planowania zasobów i działań - wersja beta  2010-06-05

Po okresie intensywnych prac rusza kolejne rozszerzenie systemu e-QSM. Jest nim moduł Planowania, który jest przeznaczony do planowania i rezerwacji zasobów, a także związanych z nimi działań, wraz z określeniem osób przypisanych, godzin i terminów rezerwacji oraz pełnym wglądem w stan zajętość zasobów. Jeszcze w tym miesiącu moduł Planowania zostanie poddany walidacji u Klienta, w ramach procesu rejestracji pacjentów i zabiegów. Forma rozszerzenia pozwala na jego zastosowanie zarówno w ramach prostego planowania działań jak też rezerwacji zasobów nie tylko produkcyjnych, np. rzutników, sal konferencyjnych, samochodów, co często usprawnia funkcjonowanie organizacji. W przyszłym tygodniu zostanie udostępniony opis nowego rozszerzenia.