Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

arrow
Certyfikat i nowe warunki funkcjonowania  2010-06-05

Wczoraj, 30. maja br. Kierownictwo Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego "Elżbietanki" z Zielonej Góry miało przyjemność usłyszeć, oczekiwane przez wszystkich auditowanych zdanie "Będziemy wnioskować o przyznanie certyfikatu". Gratulując, życzymy dalszych sukcesów w doskonaleniu systemu zarządzania. Dla nas fakt pozytywnego zakończenia auditu ma także ogromne znaczenie, gdyż od roku dokumentacja systemowa jest prowadzona w systemie e-QSM. Co więcej, część zapisów już w chwili obecnej jest prowadzona w ramach obiegu dokumentów, opartych na module DFC, a kolejne zostaną uruchomione niebawem. Istotnym jest także fakt, zarówno dla Auditowanych, Auditujących, jak i dla nas samych, iż cały audit był prowadzony pod nadzorem Pani G. Schirmer z TGA-Begutachterin, jednostki akredytującej z Niemiec. Jednostką prowadzącą audity był TÜV Rheinland Polska. W dniu wczorajszym Zakładowi Opiekuńczo-Rehabilitacyjnemu został także przekazany do użytkowania w ramach walidacji najnowszy produkt, uzupełniający funkcjonalność systemu e-QSM - moduł "Planowanie zasobów".

arrow
Krótkie podsumowanie  2010-06-05

Jednym z głównych celów jaki stawiamy przed naszymi produktami jest ich stabilność oraz możliwie jak najniższa awaryjność. Ta forma podejścia od samego początku pozwala nam na utrzymywanie jednych z najniższych cen na rynku, przy stałym wzroście jakości produktów i usług. Oferowanie stabilnego oprogramowania pozwala nam bardziej skupić się na projektowaniu i wdrażaniu nowości, bez strat związanych z obsługą zgłoszeń serwisowych. Sukcesywna praca nad jakością produktów umożliwiła nam obniżenie liczby zgłoszeń serwisowych do znikomego poziomu, przy jednoczesnym zwiększaniu się liczby dostępnych modułów oraz uruchamianych systemów u naszych Klientów. Aktualna średnia zgłoszeń, przypadająca na jednego Klienta, to 0,17 zgłoszenia na miesiąc, a dla samych zgłoszeń serwisowych związanych z serwisem współczynnik ten wynosi 0,11. Nie oznacza to jednak zakończenia procesu doskonalenia produktów. Już niebawem, dzięki uwagom i opiniom Klientów pojawią się nowe wersje dotychczasowych modułów (serwer, moduł DFC oraz komunikator), udoskonalone pod kątem ergonomii oraz nowych możliwości.

arrow
Moduł Planowania zasobów i działań - wersja beta  2010-06-05

Po okresie intensywnych prac rusza kolejne rozszerzenie systemu e-QSM. Jest nim moduł Planowania, który jest przeznaczony do planowania i rezerwacji zasobów, a także związanych z nimi działań, wraz z określeniem osób przypisanych, godzin i terminów rezerwacji oraz pełnym wglądem w stan zajętość zasobów. Jeszcze w tym miesiącu moduł Planowania zostanie poddany walidacji u Klienta, w ramach procesu rejestracji pacjentów i zabiegów. Forma rozszerzenia pozwala na jego zastosowanie zarówno w ramach prostego planowania działań jak też rezerwacji zasobów nie tylko produkcyjnych, np. rzutników, sal konferencyjnych, samochodów, co często usprawnia funkcjonowanie organizacji. W przyszłym tygodniu zostanie udostępniony opis nowego rozszerzenia.

arrow
Nowy moduł - Magazyn - wystartował  2010-06-05

Dziś, po pomyślnie zakończonych testach wystartował plugin "Magazyn", który w pierwszej wersji zastąpi dotychczasowy moduł wyposażenia. Umożliwia on zarządzanie zasobami w zakresie asortymentu wydawanego pracownikom, nie tylko odnośnie stałego wyposażenia. Podobnie jak inne elementy platformy "e-QSM - DFC" także i Magazyn nie stanowi formy zamkniętej i może być rozwijany zależnie od potrzeb Użytkowników.  W obecnej wersji moduł umożliwia zarządzanie wieloma magazynami, kompletację asortymentu, nadzorowanie dat np. terminów ważności oraz przeprowadzanie wszystkich podstawowych operacji magazynowych - przyjęcia i wydania zewnętrznego, wydania i przyjęcia wewnętrznego, przesunięcia magazynowego oraz likwidację asortymentu. Za obieg dokumentów magazynowych wewnątrz przedsiębiorstwa odpowiada moduł DFC, co stwarza szerokie możliwości w zakresie jego funkcjonowania.

arrow
e-QSM - nowe moduły - Magazyn  2007-01-31

W tym tygodniu rusza najnowszy moduł, stanowiący rozszerzenie funkcjonalności systemu "e-QSM - DFC". Najnowszy plugin, to moduł zarządzania magazynem, łączący w sobie funkcje dotychczasowego modułu "Wyposażenie" oraz standardowego magazynu. Moduł ten stanowi rozszerzenie funkcjonalności podstawowej, zatem może być zamawiany, zależnie od potrzeb Klienta.