Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

arrow
Kolejny klient i kolejny sprawdzian  2010-06-05

W dniach 26-27. marca 2008 został przeprowadzony i zakończony sukcesem audit certyfikujący u naszego Klienta - Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej SA, która oferuje usługi w zakresie doradztwa, konsultacji dla MŚP, zarzadzanie Parkiem Przemysłowym, pośrednictwo pożyczkowe. Tradycyjnie już, wdrożenie zostało oparte na systemie e-QSM, co umożliwiło szybkie opracowanie dokumentacji i sprawne przeprowadzenie wdrożenia, które oczywiście nie byłoby możliwe bez zaangażowania ze strony Pracowników Agencji. Jednostką certyfikującą był tym razem TUV Rheinland Sp. z o.o.

arrow
e-QSM na InsERT RoadShow 2008 - nowy plugin dla Subiekta GT  2010-06-05

W lutym br. rozpoczął się cykl prezentacji rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw, oferowanych przez firmę InsERT oraz jej Partnerów, prezentujących produkty towrzyszące i współpracujące z oprogramowaniem z linii Insert GT i nie tylko. InsERT zaprezentował m.in. najnowszy produkt - moblinego Subiekta, przeznaczonego do prowadzenia działań przy sprzedaży bezpośredniej. Wspólnie z firmą SEVEN mieliśmy przyjemność przedstawić rozwiązanie oparte na platformie "e-QSM - DFC", przeznaczone do realizacji wdrożeń w ramach workflow z możliwością zintegrowania danych z Subiektem GT. Kolejne spotkania przewidziane są na 28. lutego - Kraków oraz 04. marca - Wrocław, na które serdecznie zapraszamy.

arrow
Korespondencja seryjna - wsparcie dla kolejnego punktu normy  2010-06-05

Komunikacja, to jeden z ważniejszych elementów systemu zarządzania. Bez niej nawet najlepiej ‘skrojony’ system może nie zadziałać. Ostatnio prowadzone prace, rozwijające funkcjonalność platformy zaowocowały premierą nowego serwera oraz związanego z nim pluginu nowego komunikatora. Przed Świętami został natomiast uruchomiony inny nowy produkt - moduł korespondencji seryjnej i jest to kolejny element platformy "e-QSM - DFC", którego zadaniem jest przejęcie proceduralnych funkcji i ich urzeczywistnienie w działaniu. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom żadna informacja nie może 'opuścić' systemu bez wcześniejszego zatwierdzenia, a wszelkie działania (wydruk czy też wysyłka mailowa) są rejestrowane, co pozwala na pełny nadzór nad procesem komunikacji.  Adresowanie pism czy też ich rozesłanie droga elektroniczną odbywa się automatycznie w oparciu o dane zawarte w systemie e-QSM (np. dane zgromadzone w bazie kontrahentów, czy w liście pracowników), co gwarantuje nie tylko poprawność danych ale też lepsze ich wykorzystanie w całym systemie zarządzania.  Moduł ten może z powodzeniem być więc wykorzystany zarówno do realizacji funkcji korespondencji wewnętrznej (np. dla potrzeb dystrybucji komunikatów czy pism wewnątrz organizacji) lub podobnie jak moduł eksportu danych może wspomagać komunikację z kontrahentami.

arrow
Nowa formuła komunikacji  2010-06-05

Nieodzownym elementem, który leży u podstawa naszej działalności są sugestie, dotyczące oprogramowania, jakie trafiają do nas od Klientów, a które skrupulatnie gromadzimy, tworząc swoistą bazę potrzeb. Wiedza ta pozwala nam na rowój produktu w najbardziej oczekiwanym kierunku. Dlatego też już niedługo udostępniona zostanie nowa wersja systemu komunikacji, która zastąpi dotychczas stosowany Komunikator. W skład nowej funkcjonalności wchodzą - funkcje serwera, który poprzez komunikaty mailowe przejmuje część zadań dawnego Komunikatora oraz plugin Komunikator, którego rolą będzie kierowanie Użytkownika do właściwych miejsc w systemie. Obecnie najnowsze elementy przechodzą fazę testów i już niedługo zostaną one udostępnione w ramach obowiązującej wersji. Zgodnie z regułami nadzoru technicznego, Klienci, u których prowadzone są prace wdrożeniowe otrzymają bez dodatkowych opłat nowe oprogramowanie, natomiast Klienci objęci nadzorem technicznym, posiadający aktualną jeszcze wersję Komunikatora będą mogli zadecydować o wymianie elementów oprogramowania, oczywiście także nieodpłatnie. Nowa funkcjonalność oprócz szerzej postrzeganej komunikacji pozwala także na lepsze dopasowanie kosztów zakupu oprogramowania, gdyż wszędzie tam gdzie zewnętrzna komunikacja mailowa okaże się wystarczająca, zakup pluginu nie będzie wymagany, co dodatkowo wpłynie na obniżenie kosztów wdrożenia. Pozwoli także na utrzymanie niskich kosztów realizacji zwłaszcza w organizacjach małych i średnich z jednoczesnym zachowaniem podstawowej funkcjonalności w zakresie komunikacji w systemie.

arrow
e-QSM - workflow i zarządzanie - kolejne wdrożenie  2010-06-05

W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy prace nad kolejnym wdrożeniem, łączącym pod jednym szyldem szereg działań związanych z SZJ, systemem obiegu dokumentów i systemem finansowo-księgowym w ramach jednego systemu zarządzania, w którym podstawą jest oczywiście - System Zarządzania Jakością wg ISO9001:2000. Realizacja wdrożenia zintegrowanego pod kątem informatycznym jest możliwa dzięki specyfice oferowanego przez nas oprogramowania, które o ile nie jako jedyne, to z pewnością jako jedno z nielicznych łączy w pełni zagadnienia SZJ z rzeczywistym zarządzaniem poprzez system obiegu dokumentów (formularzy) - workflow, któremu towarzyszy funkcjonalność, umożliwiająca nadzorowanie poszczególnych procesów objętych systemem. Integracja platformy "e-QSM - DFC" z innym oprogramowaniem daje możliwość uruchomienia systemu, który nie tylko działa i pozwala nadzorować SZJ zgodnie z przyjętymi w dokumentacji zasadami ale rzeczywiście spełnia swoją rolę, umożliwiając prowadzenie działań (zapisów) od wejścia zamówienia od Klienta, aż po rozliczenie faktur w systemie FK, przy jednoczesnym nadzorze postępów działań prowadzonych w ramach procesów.