Wesołych Świąt

AKTUALNOŚCI

arrow
DFC - funkcjonalność wspomagająca zarządzanie bezpieczeństwem informacji  2010-06-05

Zagadnienie związane z nadzorem nad informacją wrażliwą, stanowią jeden z ważniejszych elementów polityki bezpieczeństwa. Dlatego też funkcjonalność obiegu dokumentów została rozszerzona o możliwość definiowania poziomu wrażliwości dla danych wykorzystywanych w ramach określonych procesów, funkcjonujących z elektronicznym obiegiem formularzy. Najnowsze elementy projektowania obiegów, pozwalają na definiowanie poziomów ochrony informacji, dzięki czemu w znacznym stopniu zautomatyzowany został sposób nadzoru nad informacją klasyfikowaną - od procesów otwartych, z informacją ogólnie dostępną; po procesy zamknięte, z informacją udostępnianą jedynie ściśle określonym osobom, sprawującym nadzór nad związanymi z procesem danymi.  Dzięki temu możemy obecnie za pomocą jednego narzędzia, jakim jest moduł DFC jednocześnie definiować przebieg procesu, zakres danych wejściowych oraz wyjściowych tak dla procesu, jak i dla poszczególnych etapów, osoby odpowiedzialne i jednocześnie możemy definiować dla procesu poziom jego wrażliwości.  Projektując obieg możemy więc przede wszystkim skupić się na projektowaniu reguł zarządzania, przy jednoczesnym spełnieniu określonych normami wymagań, bez wykonywania wielu żmudnych czynności, jakie towarzyszą tradycyjnemu podejściu do zagadnień zarządzań, zarówno z punktu widzenia jakości, jak i bezpieczeństwa informacji.

arrow
System e-QSM - 5 lat na rynku  2010-06-05

Na przełomie miesięcy - kwietnia i maja minęło 5 lat od momentu, gdy po raz pierwszy system "e-QSM - Elektroniczna Księga Jakości" został pokazany na forum publicznym. Prezentowany wówczas prototyp platformy, stanowiący podwaliny pod obecnie oferowany system, został poddany pierwszej ocenie. Dzięki pozytywnej opinii Konsultantów i Auditorów w sierpniu 2003 pojawiła się pierwsza gotowa do pracy jednostanowiskowa wersja systemu, a we wrześniu 2003 rozpoczęło się pierwsze wdrożenie wersji sieciowej.

arrow
Aktualizacja funkcji zarządzania pluginami dla Windows Vista  2010-06-05

Weszła w życie wersja programu, która w pełni pozwala na zarządzanie pluginami pod Windows Vista, z zachowaniem funkcji autoupdatu. Sam system został już dawno przetestowany i sprawdził się w działaniu pod nowym systemem operacyjnym ale co ważne, utrzymana została ciągłość działania pod dotychczasowymi wersjami Windowsa. Z uwagi na póki co, jeszcze jednostkowe użytkowanie Windows Vista, kolejne elementy systemu, będą sukcesywnie testowane i zależnie od potrzeb dopasowywane do nowych warunków funkcjonowania.

arrow
Z nowymi możliwościami na wiosnę  2010-06-05

W przyszłym tygodniu w fazę testów wchodzi nowa edycja modułu DFC i związana z nią nowa funkcjonalność obiegów dokumentów, obejmująca możliwość automatycznego uruchamiania podprocesów, związanych z danym działaniem. Okres zimowy zamykamy trzema nowymi instalacjami systemu e-QSM oraz pomyślnie zakończonymi auditami - certyfikującym w AMRZ oraz nadzoru w firmie Kreisel Technika Budowlana, gdzie przy współpracy z MDG Doradztwo Gospodarcze sprawujemy opiekę nad Systemem Zarządzania Jakością. 

arrow
Kolejny klient i kolejny sprawdzian  2010-06-05

W dniach 26-27. marca 2008 został przeprowadzony i zakończony sukcesem audit certyfikujący u naszego Klienta - Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej SA, która oferuje usługi w zakresie doradztwa, konsultacji dla MŚP, zarzadzanie Parkiem Przemysłowym, pośrednictwo pożyczkowe. Tradycyjnie już, wdrożenie zostało oparte na systemie e-QSM, co umożliwiło szybkie opracowanie dokumentacji i sprawne przeprowadzenie wdrożenia, które oczywiście nie byłoby możliwe bez zaangażowania ze strony Pracowników Agencji. Jednostką certyfikującą był tym razem TUV Rheinland Sp. z o.o.